Alkoholi tervisemõju ja soovitused

Eesti Tervisedenduse Ühing koostöös Euroopa Rahvatervise Assotsiatsiooniga (EUPHA, European Public Health Association), on kokku pannud ülevaate alkoholi tervisemõjust ning efektiivsetest sekkumistest. Ülevaatesse on valitud 11 artiklit aastatest 2013-2017. Koostatud teaduskirjanduse ülevaade on abiks meie poliitikutele ja valdkonna ekspertidele arendamaks diskussiooni ja rakendamaks ka Euroopa Liidu eesistujana ettepanekuid ja poliitikaid, mis vähendaks alkoholi tarbimist ning liigtarbimist...
Vaata rohkem

Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 4. detsember 2017

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 04.detsember 2017.a (kuni kella 23.59-ni). Kutse andmise kord ja maksumused on kinnitatud Tervishoiu Kutsenõukogu 21. nov. 2017 otsusega. Järgmine kutse andmise voor kuulutatakse välja 2018. aasta kevadel. Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on: kõrgharidus; erialase täiendkoolituse läbimine; erialane töökogemus. Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemiseks...
Vaata rohkem

Avatakse EV100 kingitus AGA MINA

Laupäeval, 11. novembril, kell 11:00 avatakse pidulikult eeskujukampaania Aga Mina. Üle kahekümne ameti ja organisatsiooni on pannud õlad kokku ning otsustanud teha üheskoos Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse – Aga Mina. Kingitus sisaldab endas ühistegevusi, sündmusi ja meediakampaaniaid, mida viivad läbi Aga Mina projektiga liitunud organisatsioonid, alates käesoleva aasta novembrist kuni 2018.aasta 31.detsembrini. Aga Mina...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühing ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm Leader

Raplamaal viiakse aastatel 2017-2019 läbi 5.-9. klasside laste seas kombineeritud metoodikaga koolikiusamise uuring – toimub internetipõhine küsitlusuuring, lisaks 4 fookusgrupi intervjuud, sh ka 4. klasside õpilased ja õpetajad. Kokku on uuritavaid antud uuringus ca 1800 inimest. Uuringu läbiviimisega alustatakse 2017. aasta sügisel, 2018. aastal toimub andmete analüüs ning 2019. aastal tulemuste publitseerimine ning esitlemine. Uuringu...
Vaata rohkem

Septembris ei joo, ka targalt mitte!

Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustab Tervise Arengu Instituuti  väga vajaliku kampaania käivitamise eest „Septembris ei joo“, millega on liitunud tuhanded osalejad avalikult, lisaks tuhanded seda mitteavalikult esitledes. Samaaegselt on Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit käivitamas jootargalt.ee lehel oma teabekampaaniat „Kui võtad, võta vett vahele“. Me ei usu, et Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu huvi on just septembris hoolida...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühing andis toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseid

Jaanuarist juunini toimus sel aastal toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voor, mille järgselt andis kutsekomisjon välja toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutseid. Hindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, kliendiga praktiline ülesanne, tagasisidevestlus, terapeudil ka simulatsioonülesanne.  Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjon 14. juunil 2017 ja 29.augustil 2017. Soovime...
Vaata rohkem

Eesti Tervisenduse Ühingu üldkogu ja pidulik juubeli Aastapäeva tähistamine

Austatud Eesti Tervisenduse Ühingu liige, oled väga oodatud meie ühingu üldkogule ja 20 aastapäeva pidulikule tähistamisele. Eesti Tervisenduse Ühingu üldkogu ja pidulik juubeli Aastapäeva tähistamine toimub 16.juunil 2017 Vääna mõisa tall-tõllakuuris. Ajakava 14.00 Üldkogu 16.00  Muusikaline tervitus 16.15  Andrus Lipandi tagasivaade ETÜ sünniloole 16.45  Asutaja liikmete kõned – meenutused 17.00  Vaba mikrofon, koostööpartnerite sõnavõtud 17.20 ...
Vaata rohkem

Südamekuul soovitame enam liikumist ja vähem ekraaniaega

Aprillis tähistatakse üle-Eesti südamekuud, see on kasvanud varasemast traditsioonilistest südamenädalatest, mida tähistati aprilli kolmandal nädalal. Südamekuul- ja nädalal juhib Eesti Tervisedenduse Ühing koos Eesti Liikumistervise Innovatsiooni Klastriga tähelepanu taaskord kõigi elanike, aga eelkõige laste ja noorte liikumisaktiivsuse vajalikkusele. Täiskasvanutest on piisavalt aktiivsed (2–3 korda nädalas ja rohkem) on 34% meestest ning 36% naistest vanuses 16–64...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt valiti 2017. aasta tervisesõbraks Rimi Eesti Food AS ja aasta tervisedendajaks Aili Laasner.

Eesti Tervisedenduse Ühing Pressiteade 7.aprill 2017 Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt valiti 2017. aasta tervisesõbraks Rimi Eesti Food AS ja aasta tervisedendajaks Aili Laasner. Rimi on näidanud end kui sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtet, mida iseloomustavad väga hea algatusvõime ja proaktiivsus tervisevaldkonnas. Rimi terviseveebis on võimalik tutvuda vitamiinide-mineraalainete tabeli ja viljade aastaringiga. Terviseblogis jagavad spetsialistid soovitusi tervisliku toitumise...
Vaata rohkem