Tervisedendaja kutsestandard

TERVISEDENDAJA KUTSESTANDARD

Kutsestandard Tervisedendaja 6
Tervisedendaja kutsestandardis kasutatavad mõisted

Kutsestandardi tähis: 05-29052014-9.4.1/4k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Rahvatervis

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 20/29.05.2014

Kehtib alates: 29.05.2014

Kehtib kuni: 28.05.2019