Kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtajad

Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 1.oktoober 2018

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 1.oktoober 2018.a.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, s.h. eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (eraisikuna, soovi korral väljastab ETÜ arve firmale või Töötukassale).

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Info kutse taotlemisest antakse ETÜ üldkoosolekul 14. Juunil 2018. Info saamise võimalus (kohtumine eelneval kokkuleppel) kutse taotlejatele on Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, või muul viisil (nt skype teel).

Kutse taotlejatele antakse tagasiside dokumentide kättesaamise ja vastavuse kohta eeltingimustele ning dokumentide põhjal hindamise etapi järgselt. Esmastaotleja vestluste ajad täpsustame pärast seda, kui dokumentide vastavus on üle kontrollitud ja hindamise I etapp läbi viidud (oktoobris 2018).

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed:

Soovitavalt digitaalselt, e-postiga aadressile kutseandmine@gmail.com.

Paberkandjal (tähitud postiga või käest- kätte). Palume saata või tuua dokumendid Sirje Vaask nimele, Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, kuni 5. septembril kella 17.00-ni.

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com

Lisainfo kutsesüsteemi kohta:
Kutsekoda: http://kutsekoda.ee
Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister
Eesti Tervisedenduse Ühing kutse andjate registris:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086683
Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused