Kutsekomisjoni liikmed

Tööandjate esindajad
1.Rapla Maavalitsus, Ülle Laasner
Töötab pika-aegselt tervisedenduses, Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatuse liige, on osalenud kutsestandardi väljatöötamisel.

Töötajate/spetsialistide esindajad
2. Tervise Arengu Instituut, Tiia Pertel
Töötab tervisedenduse osakonna juhatajana

Koolitajate esindajad
3.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Moonika Viigimäe
Töötab kõrgkoolis tervisedenduse õppetooli juhina, on osalenud kutsestandardi  väljatöötamisel.

Riigi esindaja
4. Sotsiaalministeerium, Katrin Karolin
On rahvatervise osakonna juhataja.

Erialaliidu esindaja
5. Eesti Tervisedenduse Uhing, Anu Kasmel
Omab doktorikraadi tervisedenduse valdkonnas, on osalenud kutsestandardi väljatöötamisel, töötab õppejõuna ülikoolides tervisedenduse valdkonnas.

Kutsekoja esindaja
6. Maris Vaht