Kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtajad

Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 4. detsember 2017

 Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 04.detsember 2017.a (kuni kella 23.59-ni).

Järgmine kutse andmise voor kuulutatakse välja 2018. aasta kevadel.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, s.h. eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (eraisikuna, soovi korral väljastab ETÜ arve firmale või Töötukassale).

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Info saamise võimalus (kohtumine eelneval kokkuleppel) kutse taotlejatele on 30 nov. ja 01. detsembril kella 13-17 (Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29). Kutse taotlejatele antakse tagasiside dokumentide kättesaamise ja vastavuse kohta eeltingimustele ning dokumentide põhjal hindamise etapi järgselt.

Esmastaotleja vestluste ajad täpsustame pärast seda, kui dokumentide vastavus on üle kontrollitud ja hindamise I etapp läbi viidud (jaanuaris 2018).

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed:

Soovitavalt digitaalselt, e-postiga aadressile kutseandmine@gmail.com.

Paberkandjal (tähitud postiga või käest- kätte). Palume saata või tuua dokumendid Sirje Vaask nimele, Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, kuni 4. detsembril kella 17.00-ni.

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com

Lisainfo kutsesüsteemi kohta:
Kutsekoda: http://kutsekoda.ee
Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister
Eesti Tervisedenduse Ühing kutse andjate registris:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086683
Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused