Toitumisnõustaja ja -terapeudi kutse

Eesti Tervisedenduse Ühing andis toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseid

2016. ja 2017 aastal on toimunud toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voorud. Hindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, kliendiga praktiline ülesanne, tagasisidevestlus, terapeudil ka simulatsioonülesanne.  Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjon, mille järgselt andis kutsekomisjon välja toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutseid.

Soovime kutse saajatele edukat tööalast arengut edasiseks.

Järgmine toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudi kutsevoor toimub 2018 aastal, info avaldame pärast seda, kui on tehtud Tervishoiu Kutsenõukoja poolt otsus kutse andmise tasude osas, eeldatavalt 2018 aasta märtsis või aprillis.

Kutse saajate loend, kes on 2016 ja 2017 aasta voorudes andnud oma nõusoleku kutse andmete avaldamiseks Eesti Tervisedenduse Ühingu lehel:

Toitumisnõustaja, tase 5:

Kristin Salupuu, Kadri Villemson, Jane Maastik, Monika Jakobson, Tuuli Taimur, Erle Jõema, Margit Rannamets, Liana Varava, Mailiis Tammeveski, Ketlin Jaani

Toitumisterapeut, tase 6:

Siret Saarsalu, Kristel Ehala-Aleksejev

Toitumisterapeut (kliiniline toitumisteraapia), tase 6:

Maarja Lember, Anni Laas