Toitumisnõustaja ja -terapeudi kutse

Eesti Tervisedenduse Ühing andis toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseid

Jaanuarist juunini toimus sel aastal toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voor, mille järgselt andis kutsekomisjon välja toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutseid.Hindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, kliendiga praktiline ülesanne, tagasisidevestlus, terapeudil ka simulatsioonülesanne.  Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjon 14. juunil 2017.

Soovime kutse saajatele edukat tööalast arengut edasiseks!

Järgmine toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudi kutsevoor toimub 2018 aasta teisel poolaastal.

Sirje Vaask, MPH, PhD ETÜ liige Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjoni esimees

Kutse saajate loend, kes on andnud oma nõusoleku andmete avaldamiseks Eesti Tervisedenduse Ühingu lehel:

Toitumisnõustaja, tase 5:

Kadri Villemson, Jane Maastik, Monika Jakobson, Tuuli Taimur, Erle Jõema, Margit Rannamets, Liana Varava

Toitumisterapeut, tase 6:

Kristel Ehala-Aleksejev

Toitumisterapeut (kliiniline toitumisteraapia), tase 6:

Maarja Lember, Anni Laas

 

Eesti Tervisedenduse Ühingul on hea meel teatada, et võtame vastu dokumente toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemiseks kuni 09.01.2017.Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine

Infopäevad kutse taotlemisest huvitatutele toimuvad 21. detsembril kell 16 ning  05. jaanuaril kell 17 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, Tallinn.

Kutse taotlemise maksumus esmakordsel taotlemisel toitumisnõustajale on 220 eurot, toitumisterapeudile 430 eurot, mis kanda Eesti Tervisedenduse Ühingu arvelduskontole  EE422200001120212667. Soovi korral väljastame arve.

Avaldus ja taotlemise dokumendid (koopia isikut tõendavast dokumendist, haridust ja täiendkoolituste läbimist tõendavad dokumendid, elulookirjeldus ning tööalase tegevuse ja kutsestandardiga seotud tööperspektiivi ning arengusuundade kirjeldus ja maksekorraldus) esitada elektrooniliselt aadressil kutseandminetoitumisnoustaja@gmail.com.

Täiendav info: ETÜ juhatuse liige Sirje Vaask, sirje.vaask@gmail.com