EELINFO: Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 30. november 2017

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 30.11.2017.a.

Kuna kutse andmise kord ja maksumused on kinnitamisel, siis lõpliku info nende kohta avaldame 22. novembril (kutse andmise maksumusena arvestada esmasel taotlemisel kuni 120 eurot, taastõendamisel kuni 85 eurot).

Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid (loelelu all), s.h. eneseanalüüs ning  pärast 22. novembrit tasuda kutse andmise tasu (eraisikuna, soovi korral väljastab ETÜ arve firmale või Töötukassale).

Eneseanalüüsi vorm jääb samaks hetkel kehtivaga ning see on kättesaadav ETÜ kodulehel http://www.tervis.ee/kutseomistamine/terviseedendaja-kutse/kutseomistamise-tasu/

Täpsem teave, s.h. avalduse vorm ning dokumentide saatmise kontaktandmed (e-postiga, tähitud kirjana või käest- kätte) avaldatakse 22. novembril 2017.

Info saamise võimalus (kohtumine eelneval kokkuleppel) kutse taotlejatele on 24. ja 27.novembril kella 13-17 (Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 25).

Kutse taotleja peaks arvestama võimalike vestluste aegadega kas 8, 12 või 15.detsembril.

Lisainfo:

Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

a) kõrgharidus;
b) erialase täiendkoolituse läbimine;
c) erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus (allkirjastatud);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
 4. täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 5. Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
 6. eneseanalüüs (vastavalt ETÜ kodulehel avaldatud vormile);
 7. soovi korral portfoolio (töid tutvustav mapp, publikatsioonide loetelu vms);
 8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:

a) erialase täiendkoolituse läbimine;
b) erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus (allkirjastatud);
 2. Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
 3. haridust ja täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad, mis on saadud taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul;
 4. tööalase tegevuse profiili, töö tulemuslikkuse ja arendustegevuste kirjeldus taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul ning erialase tegevuse perspektiiv (kuni 3000 tähemärki);
 5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.