Tervisedendaja kutsekomisjoni koosseis

Tervisedendaja kutsekomisjoni koosseis

Kutsekomisjoni tööd korraldab konkursiga valitud kutse andja (Eesti Tervisedenduse Ühing). Kutsekomisjoni koosseis on kinnitatud Tervishoiu Kutsenõukogu 12.04.2018 otsusega. Kutsekomisjoni kuuluvad:

  1. Tööandjad

Tervise Arengu Instituut – Tiia Pertel (kutsekomisjoni aseesimees)
Rapla Omavalitsuste Liit- Ülle Laasner

  1. Töötajad/spetsialistid

Eesti Tervisedenduse Ühing– Anu Kasmel

  1. Koolitajad

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool- Liina Riisenberg
Tallinna Ülikool- Sirje Vaask (kutsekomisjoni esimees)

  1. Muud osapooled

Sotsiaalministeerium– Heli Laarmann

Kutsekomisjoni kontaktinfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com