Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsestandardid

2014.aasta novembris andis Kutsekoda Eesti Tervisedenduse Ühingule lisaks tervisedendaja kutse omistamise õigusele ka toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse omistamise õigus. Kutsestandardi väljatöötamise ettepaneku tegijaks ja väljatöötajaks oli Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon.

Kehtivad kutsestandardid on kättesaadavad Kutsekoja lehelt:

Toitumisnõustaja, tase 5

Toitumisterapeut, tase 6

Eestis on palju inimesi, kes pakuvad toitumisnõustamise teenust, nende teenuseid saab nii spordiklubides, spaades, suuremates raviasutustes kui ka erakabinettides. Valdavalt on tegemist kliendi poolt tasutavate teenustega. Kutse omistamine on vajalik toitumisnõustajate tööalase kompetentsuse kinnitamiseks, kes võivad oma baashariduse ja erialalised lisapädevused olla omandanud nii Eestis kui mujal. Avalik info kutset omajate kohta on vajalik eelkõige kliendile (kutset omavaid nõustajaid saab nö tarbijale soovitada) aga ka eelduseks tulevikuks avalike teenuste rahastamisel ja tegevuse kvaliteedi hindamisel. Eesti Tervisedenduse Ühing kutse väljaandjana on laiapõhjaline mittetulunduslik ühendus, kes ei ole koolitamise ega teenuste osutamise osapooltega seotud ning pakub seeläbi sõltumatut koostöövormi. Kutse väljaandmise kavandamisel on Eesti Tervisedenduse Ühing teinud koostööd Tervise Arengu Instituudiga ja Eesti Kliinilise Toitmise Seltsiga.

Lisainfo kutsesüsteemi kohta:

Kutsekoda: http://kutsekoda.ee

Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Eesti Tervisedenduse Ühing kutse andjate registris:

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086683

Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused