Alkoholi tervisemõju ja soovitused

Eesti Tervisedenduse Ühing koostöös Euroopa Rahvatervise Assotsiatsiooniga (EUPHA, European Public Health Association), on kokku pannud ülevaate alkoholi tervisemõjust ning efektiivsetest sekkumistest. Ülevaatesse on valitud 11 artiklit aastatest 2013-2017. Koostatud teaduskirjanduse ülevaade on abiks meie poliitikutele ja valdkonna ekspertidele arendamaks diskussiooni ja rakendamaks ka Euroopa Liidu eesistujana ettepanekuid ja poliitikaid, mis vähendaks alkoholi tarbimist ning liigtarbimist Eestis ja meie naaberriikides.

Eesti Alkoholipoliitika roheline raamat on avaldatud aastal 2014, 2015. aastal kiideti heaks ka Eesti alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitluse ravijuhend ja täna alustatakse sekkumistega juba esmatasandil. Pakutakse vanemahariduse programme, mida toetab koolisüsteem. Tervise Arengu Instituut teeb järjepidevalt sotsiaalkampaaniaid, et juhtida tähelepanu alkoholivaba elu eelistele, talle sekundeerib Alkoholitootjate Liit oma kampaaniaga vee joomise vajalikkusest koos alkoholiga. Hiljuti toimus oluline diskussioon alkoholi aktsiisi tõstmise meetme efektiivsuse üle ja seostest piirikaubandusega.

Teadusartiklite kogumiku kokkuvõttena tõdetakse, et alkoholi tarvitamine ja sellega kaasnev koormus riigile on Euroopas kõrgem kui kusagil mujal maailmas. Eestis on alkoholiga seotud surmade arv rohkem kui 25% kõikidest surmadest, mis on üks kõrgemaid näitajaid kogu Euroopas. Tänaseks päevaks on alkoholi mõju palju uuritud ja on selge, et see põhjustab kahjusid erinevatel tasanditel. Alkoholi tarvitamine on seotud vigastuste, mürgistuste, vägivalla, maksatsirroosi, vähktõve ning südame- ja veresoonkonnahaigustega.  Siinkohal on oluline märkida, et alkoholi tarbimisel ei ole ohutut kogust. Alkoholi tarvitamist mõjutavad ka näiteks sugu, töökoht, vähesel määral isegi geneetika. Kogukonna ja riigi tasandil mõjutavad tarvitamist sotsiaalsed normid,  müügikohtade tihedus, alkoholireklaam ja teised alkoholitootjate poolt ellukutsutud tegevused.

Artiklite kokkuvõte inglise keeles on kättesaadav siin.

Eesti Tervisedenduse Ühing kutsub otsusetegijaid ja spetsialiste üles järgima Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO, World Health Organization) soovitusi  laiapõhjalise alkoholipoliitika kujundamiseks ning elluviimiseks. Rahvatervise seisukohast peaks alkoholipoliitika eelkõige silmas pidama alkoholitööstuse rolli ning sisaldama endas hinnale, kättesaadavusele ja müügipiirangutele suunatud sekkumisi.

Eesti Tervisedenduse Ühing soovitab kõigil:

  • suhtuda pühade eelselt kriitiliselt alkohoolsete jookide massreklaami ja hoida pühade ajal mõõdukust alkoholi tarbimisel;
  • pakkuda söögi kõrvale valikuna ka alkoholivaba glögi, alkoholivaba tumedat õlut või alkoholivaba veini;
  • mitte varuda isiklikuks tarbimiseks suuri koguseid alkoholi, sest alkoholi hea kättesaadavus tõstab paratamatult selle tarbimist;
  • pühadelauas kasutada pikki ja peenikesi joogiklaase madalate ja laiade klaaside asemel, sest uuringute alusel juuakse koguseliselt sel moel nii alkoholi, aga ka karastusjooke märkimisväärselt vähem.

Turvalist jõulupühade aega!