Eesti Tervisedenduse Ühing andis tervisedendaja kutse

Detsembris toimus sel aastal tervisedendaja kutseandmise voor, esitati üks taotlus kutse taastõendamiseks. Hindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, vajadusel vestlus. Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi tervisedendaja kutsekomisjon 19. detsembril 2017.

Kutsekomisjon andis tervisedendaja kutse Ülle Laasnerile tähtajaga kuni 18.12.2022. Soovime kutse saajale edukat tööalast arengut edasiseks!

Järgmine tervisedendaja kutsevoor toimub 2018 aasta märtsis-aprillis.

Sirje Vaask, MPH, PhD
ETÜ juhatuse liige
Tervisedendaja kutsekomisjoni esimees