Kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtajad

Eesti Tervisedenduse Ühing avaldab 2018. aasta toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaja pärast seda, kui on tehtud Tervishoiu Kutsenõukoja poolt otsus kutse andmise tasude osas, eeldatavalt 2018 aasta märtsis või aprillis.

Kutseeksam koosneb 4-5 etapist (dokumentide vastavuse hindamine, kirjalik test, terapeutide kutse taotlemisel ka simulatsioonülesanne, praktiline ülesanne, vestlus). Kutseeksami erinevate etappide läbiviimise kogupikkus võib olla kuni 6 kuud, kuna see eeldab erinevate tegevuste aegade kooskõlastamist ja sobitamist osalevate osapooltega.

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine

Täiendav info: sirje.vaask@gmail.com