Kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtajad

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemise  ja dokumentide esitamise tähtajad

Eesti Tervisedenduse Ühingul on hea meel teatada, et võtame vastu dokumente toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemiseks kuni 01. augustini 2018. 

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine

Infopäevad kutse taotlemisest huvitatutele toimuvad 19. juunil 2018 kell 16.30 ning 10. juulil 2018 kell 15 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, Tallinn, ruum A507.

Soovi korral on võimalik ka individuaalne konsultatsioon, kutse taotlemise protsessi ja hindamispõhimõtete ülerääkimiseks.

Toitumisnõustaja kutseeksam koosneb neljast etapist, hindamine toimub dokumentide põhjal, kirjaliku testiga (50 küsimust valikvaststega ja avatud küsimustega), praktiline ülesanne kliendiga (toitumisnõustajal 1 tund, terapeudil 1,5 tundi), vestlus hindamiskomisjoni likmetega. Toitumisterapeudi kutseeksamil on kokku viis etappi, lisandub ka simulatsioonülesanne, ehk patsiendi käsitluse lahendi koostamine kirjaliku lähteülesande põhjal.

Kutse taotlemise maksumus esmakordsel taotlemisel toitumisnõustajale on 310 eurot, toitumisterapeudile 530 eurot, mis kanda Eesti Tervisedenduse Ühingu arvelduskontole  EE422200001120212667. Soovi korral väljastame arve kas ettevõttele või Töötukassale, palume sellest aegsasti märku anda sirje.vaask@gmail.com.

Avaldus ja taotlemise dokumendid (koopia isikut tõendavast dokumendist, haridust ja täiendkoolituste läbimist tõendavad dokumendid, elulookirjeldus ning tööalase tegevuse ja kutsestandardiga seotud tööperspektiivi ning arengusuundade kirjeldus ja maksekorraldus) esitada elektrooniliselt aadressil kutseandminetoitumisnoustaja@gmail.com.

Taotlejatel palume arvestada, et kutseeksami kirjalik test toimub 23. augustil 2018 kell 16 paralleelselt Tallinnas ja Tartus.

Kutseeksami erinevate etappide läbiviimise kogupikkus võib olla kuni 6 kuud, kuna see eeldab erinevate tegevuste aegade kooskõlastamist ja sobitamist osalevate osapooltega.

Täiendav info: ETÜ juhatuse liige Sirje Vaask, sirje.vaask@gmail.com