Kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtajad

Eesti Tervisedenduse Ühingu kutse andja volitused 2019. aastal lõppevad ning seoses sellega ei toimu sel aastal avalikku kutse taotlemise vooru.

Taastõendamiseks pöörduda ning täiendavat infot saab ETÜ juhatuse liikmelt Sirje Vaaskilt, sirje.vaask@gmail.com