Kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtajad

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemise  ja dokumentide esitamise tähtajad

 

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemiseks kuni 09.01.2017.a.

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine

Infotunnid kutse taotlejatele toimuvad  21. detsembril kell 17.00 Tallinna Ülikoolis,  ja 5. jaanuaril 2017 kell 17.00 Narva mnt 29, ruumis A507 (Astra hoonest liftiga viiendale korrusele,  paremale mööda aatriumi koridori, ruum asub aatriumi lõpust väikeses vasakule pööravas koridoris) kui on enam osalejaid, toimuvad infotunnid ruumis S116.

DOKUMENTIDE HINDAMINE

Puuduste korral võtab kutse andja taotlejaga ühendust ning annab aja puuduste kõrvaldamiseks.

KIRJALIK TEST

Taotlejatel palume arvestada, et kutseeksami kirjalik test toimub 25. jaanuaril kell 16 Tallinnas ja Tartus (ruumi info saadetakse taotlejatele).

Kirjaliku testi kestvus toitumisnõustajale on 1 tund, toitumisterapeudile 1,5 tundi. Kirjalik test  koosneb 50 küsimusest valikvastustega ja avatud vastustega. Test toimub ilma abimaterjalide kasutamiseta.

Kui test sooritatakse alla eeldatava määra (75%), on võimalik teha kordustest (kahe nädala möödudes arvestades tulemustest teavitamisest).

SIMULATSIOONÜLESANNE (vaid toitumisterapeudi kutse taotlejatel)

Toitumisterapeudi kutse taotlejatele saadetakse simulatsioonülesanne kirjalikult pärast testi positiivset sooritamist, simulatsioonülesande lahendamiseks on aega 3 tööpäeva arvestades ülesande väljasaatmisest. Taotleja saadab ülesande saamisel kutse andjale kättesaamiskinnituse.

PRAKTILINE ÜLESANNE

Toitumisnõustamise ja toitumisterapeudi kutse taotlejatel tuleb kavandada ja kutse andjat teavitada 3-st kliendi nõustamise ajast (esmaselt 5-20.veebruarini 2017). Kliendi nõustamine rakendatakse testi positiivse sooritamise järgselt.

Kliendi nõustamine toimub taotleja poolt etteantud keskkonnas. Nõustamine on tavapärane, s.t. kasutades vajadusel kõiki vajaminevaid abivahendeid. Taotleja edastab lisaks ka info, mis vormis ta kliendi eelinfot tavapäraselt soovib (vabas vormis, vormi alusel).

Kliendi taustainfo saadetakse toitumisnõustajale 1 päev, terapeudile 3 tööpäeva enne kokkulepitud nõustamise aega.

Klient ja kutse taotleja allkirjastavad nõustamise alguses dokumendi, kus kinnitavad, et nõustamisest ei teki pooltele võlaõiguslikke kohustusi ega kohustusi kokkulepitud jätkutegevuste osas. Nõustamise aeg toitumisnõustajal on 1 tund, toitumisterapeudil 1,5 tundi.

Kutse taotleja tagab helisalvestamise nõustamise jooksul ning edastab kutse andjale helisalvestise koos kokkuvõttega nõustamisest hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

VESTLUSED

Palume vestlusteks esmaselt broneerida 3-4 märts 2017 (Tallinnas). Vestluse täpne toimumisaeg täpsustatakse taotlejaga. Vestluse kestvus on kuni 1 tund.

KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE

Kutsekomisjon koguneb aprillis, otsuse saab teha siis kui kõik taotlejad on vajalikud hindamisetapid läbinud.

Täiendav info: sirje.vaask@gmail.com