Liikmemaksust

Eesti TervisedenduseÜhingu üldkogu otsus 28.02.2014.a.

Ühingusse astumine 5 €
Iga-aastane liikmemaks 10 €


Pensionäridel

Ühingusse astumine 5 €
Iga-aastane liikmemaks 5 €


Üliõpilastel

Ühingusse astumine 5 €
Iga-aastane liikmemaks 5 €

Üliõpilane on päevases õppes (statsionaaris) õppiv õppur, neile kehtib üliõpilaste hinnakiri.

Ühingu osakondadel jääb 50% tasutud iga-aastasest liikmemaksust oma osakonda.

Ühingu auliikmed liikmemaksu ei tasu. Ühingu auliikmed on pikaajalised ühingu liikmed alaates 65. eluaastast.

Maksud tasutakse jooksva aasta I kvartali lõpuks ehk märtsi lõpuks.

ETÜ põhiarvelduskonto number Swedbankis EE422200001120212667 (üldosakonna liikmetele)

Osakondade arvelduskontod:

Võru EE382200001120236698
Lääne-Viru EE752200001120236711
Tartu EE712200221015165984
Jõgeva EE532200221045263759
Harju EE452200221047574637
Põlva EE422200221051587872