Liikmemaksust

Eesti TervisedenduseÜhingu üldkogu otsus 28.02.2014.a.

Ühingusse astumine 5 €
Iga-aastane liikmemaks 10 €


Pensionäridel

Ühingusse astumine 5 €
Iga-aastane liikmemaks 5 €


Üliõpilastel

Ühingusse astumine 5 €
Iga-aastane liikmemaks 5 €

Üliõpilane on päevases õppes (statsionaaris) õppiv õppur, neile kehtib üliõpilaste hinnakiri.

Ühingu osakondadel jääb 50% tasutud iga-aastasest liikmemaksust oma osakonda.

Ühingu auliikmed liikmemaksu ei tasu. Ühingu auliikmed on pikaajalised ühingu liikmed alaates 65. eluaastast.

Maksud tasutakse jooksva aasta I kvartali lõpuks ehk märtsi lõpuks.

Osakondade arvelduskontod:

Lõuna-Eesti EE712200221015165984
Põhja-Eesti EE452200221047574637

ETÜ põhiarvelduskonto number Swedbankis EE422200001120212667.