Projektid

Projektid 2017

1. KEAT – ohutusalane noortelaager Rapla, Valga, Tartu, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondades, toetus a 3200 €, Eesti Haigekassa

2. Üleriigiline KEAT laager, summas 3588€, Hasartmängumaksu Nõukogu

Projektid 2016

1. Keat – ohutusalane noortelaager Rapla, Valga, Tartu, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondades, toetus a 3200 €, Eesti Haigekassa

Projektid 2015

1. Vigastuste vältimise projekt Rapla maakonnas 2015, toetus  5869 €, Hasartmängumaksu Nõukogu

2. Laste ja noorte vigastuste ennetamine Tallinnas, toetus 2780 €, Hasartmängumaksu Nõukogu

3. Keat – ohutusalane noortelaager Rapla, Valga, Harju, Tartu, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondades, toetus a 3200 €, Eesti Haigekassa

4. Maakondade tervisemeeskondade arendusseminar 2015, toetus 2000 €, Hasartmängumaksu Nõukogu

5. Paikkonna tervisedendus 20, toetus 2000 € Sotsiaalministeerium, 1500 € Eesti Haigekassa, 1000 € Tervise Arengu Instituut

Projektid 2014

1. Vigastuste vältimise projektid Eesti Haigekassa rahastusel toimuvad ETÜ juhtimisel kaheksas maakonnas kogusummas 119 000 €:

Harjumaa, Kairi Kilp – 16 000 €

Ida-Virumaa, Marge Grauberg – 16 000 €

Raplamaa, Ülle Laasner – 16 000 €

Põlvamaa, Ene Mattus – 15 000 €

Tartumaa, Lea Saul – 15 000 €

Lääne-Virumaa, Olga Boitsov – 14 000 $

Võrumaa, Mare Udras – 14 000 €

Valgamaa, Leili Saluveer – 13 000 €

2. Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel projekt “Maakondade tervisemeeskondade arendusseminar”, Elo Paap  – 2100 €

Projektid 2013

Projektid “Vigastuste vältimine” Harju-, Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Tartu-, Rapla-, Võru-, Põlva- ja Valga maakondades. Projekte rahastab Eesti Haigekassa.

Projekti  “Eesti Tervisedenduse Ühingu võimestamine ja suutlikkuse suurendamine“. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projektid 2012

Projektid “Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine”  Harju-, Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Tartu-, Rapla-, Võru-, Põlva- ja Valga maakondades. Projektide finantseerija on Eesti Haigekassa.

Projektid 2011

Projektid “Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine” Harju-, Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Tartu-, Rapla-, Võru-, Põlva- ja Valga maakondades. Projektide finantseerija on Eesti Haigekassa.

Õppurite osakonna poolt, Heli Temperi eestvedamisel, viidi edukalt läbi Euroopa Komisjoni toetusel  tubaka ennetamisealane projekt HELP. Projekti eesmärgiks oli ennetada tubakasuitsetamist läbi teadlikkuse tõstmise noorte seas. Koostati vesipiibu teemaline infovoldik, videofilm, osaleti Tallinna tervisepäeval, korraldati pressikonverents,  käidi koolides rääkimas vesipiibu kahjulikest mõjudest tervisele jms.

Debatt 09.10.2013

Projektid 2010

Projektid “Vigastuste vältimine” Harju-, Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Tartu-, Rapla-, Võru- ja Valga maakonnas. Nende projektide finantseerija on Eesti Haigekassa.

01.12.2010 – 30.11.2011 on ETÜ projekt ” Armastus ja seksuaalsus – toeta lastekodulaste ja personali koolitusi” Swedbank annetuskeskkonnas. Projekti eesmärk on seksuaalkasvatuse koolituste abil edendada lastekodulaste seksuaaltervist, ennetada riskikäitumist ning teavitada personali.

Projektid 2009

Projekt “Eesti terivsedenduse võrgustiku võimestamine“, mille raames valmis ETÜ arengukava 2010-2012, suutlikkuse hindamise uuring, toimus esimene suvekool ja debatt poliitikutega, loodi õppurite osakond ning uus kodulehekülg. Projekt oli suunatud ETÜ suutlikkuse suurendamisele. Projekti rahastas Vabaühenduste Fond.

Jätkuvad 2008. II poolaasta  Eesti Haigekassa poolt rahastatud projektid Traumade ennetamine Harju-, Pärnu-, Ida-Viru-, Võru-, Lääne-Viru- ja Rapla maakonnas.

01.06.2009-01.06.2010 oli ETÜ projekt „Aitame kaasa tuleõnnetuste ja -surmade vähendamisele – iga eaka koju suitsuandur“ Swedbanki annetuskeskonnas.

ETÜ osales Tervise Arengu Instituudi hankekonkursil „Eesti maakondades paikkonna tervisedenduse baaskoolituste ja paikkonna terviseprofiili koostamise koolituste läbiviimist korraldavate koordinaatorite  leidmiseks“. Koolitused viidi läbi13 maakonnas (Rapla, Harju, Viljandi, Pärnu, Saare, Hiiu, Lääne, Põlva, Võru, Ida-Viru, Lääne-Viru, Valga, Jõgeva).

Projektid 2008

Võru maakonnas projekt “Parema tervise nimel” . Finantseeritud Hasartmängufondist, projektijuht Veevi Hõrak.

Jätkuvad 2007. aastal alustatud Traumade ennetamise projektid Harju, Pärnu, Võru, Ida-Viru ja Rapla maakondades.

Jätkub 2007. aasta “Projektorganisatsioonide suutlikkuse hindamise projekt”

Projektid 2007

Projekt Tervisedenduse käsiraamat “Tervisedenduse teooria ja praktika I”, mille rahastaja oli Eesti Haigekassa. Projektijuht oli Mai Maser ja teostajad Anu Kasmel ning Andrus Lipand.

Traumade ennetamine Pärnu maakonnas (projektijuht Kristina Karula), Rapla maakonnas (projektijuht Ülle Rüüson), Ida-Viru maakonnas (projektijuht Mirge Orasmaa), Võru maakonnas (projektijuht Mare Udras) ja Lääne-Viru maakonnas (projektijuht Olga Boitsov). Projektide eesmärk on tervist toetava keskkonna arendamine ja paikkonna suutlikkuse tõus tegelemaks kodu- ja vaba aja vigastuste ja mürgistuste ennetamise, s.h. alkoholi tarvitamisest tingitud tervisekahjustuste ennetamisega paikkondlike organisatsioonide, võtmeisikute ja kohalike omavalitsuste tegevuse kaudu.

Pilootprojekt Pärnu ja Rapla maakondades metoodika väljatöötamiseks “Projektorganisatsioonide suutlikkuse hindamine”. Kontakt isikud Kristina Karula-Kibur ja Ülle Rüüson. Projekti finantseeris Eesti Haigekassa.

ETÜ ja Eesti Õdede Liidu koostööprojekt “Õpilase kehakaal, selle psühholoogilised aspektid ja toitumis- ning liikumisnõustamine”.

Projekt „Terved eluviisid on tervise pant“, kontaktisik Helgi Paidre. Finantseeritud Hasartmängufondist

Vanemad projektid

Traumade ja alkoholi tarbimise ennetamine Võru-, Harju-, Pärnu-, Ida-Viru- ja Rapla maakonnas. Projekte rahastas Eesti Haigekassa. (2006)

Eesti-Belgia koostööprojekt: Strateegia väljatöötamine ebavõrdsuse vähendamiseks tervises (projekti põhitegevus 2003 – 2005, lõpetatud 2006 a. I kvartalis)

„Paremad teadmised – parem tervis”; Võru maakonna projekt, finantseeritud Hasartmängufondist, alustatud 2005, lõpetatud 2006 III kvartalis)

Koostööprojekt Norraga “Ole tubakavaba!“ (2002-2003)

Eesti-Taani ühisprojekti „Tervisedendus ja suitsetamise ennetamine Eestimaa koolides“ (Twinning Project 2001-2002)

Debatt 09.10.2013
Debatt 09.10.2013
Debatt 09.10.2013.docx
22.7 KiB
1540 Downloads
Üksikasjad