Kutseandja kontaktisik lisainfo saamiseks

Kutsekomisjoni kontaktinfo:

Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com