Kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtajad

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 2. november 2020.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Taastõendamisel rakendatakse vestlust kompetentside hindamiseks vajadusel. Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, sh eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (eraisikuna, soovi korral väljastab ETÜ arve firmale või Töötukassale).

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 117 eurot, taastõendamisel 57 eurot.

Info kutse taotlemisest antakse ka ETÜ üldkoosolekul. Info saamise võimalus (kohtumine eelneval kokkuleppel) kutse taotlejatele on Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, või muul viisil (nt Skype-i teel).

Kutse taotlejatele antakse tagasiside dokumentide kättesaamise ja vastavuse kohta eeltingimustele ning dokumentide põhjal hindamise etapi järgselt. Esmataotleja vestluste ajad täpsustame pärast seda, kui dokumentide vastavus on üle kontrollitud ja hindamise I etapp läbi viidud (novembris 2020).

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed:

  • soovitavalt digitaalselt, e-postiga aadressile kutseandmine@gmail.com;
  • paberkandjal (tähitud postiga või käest-kätte) palume saata või tuua dokumendid Sirje Vaask nimele (Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Tallinn 10120, ruum 510).

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com

Lisainfo kutsesüsteemi kohta:
Kutsekoda: http://kutsekoda.ee
Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister
Eesti Tervisedenduse Ühing kutse andjate registris:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086683
Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused