Kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtajad

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 21. oktoober 2024.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Taastõendamisel rakendatakse vestlust kompetentside hindamiseks vajadusel. Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, sh eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (eraisikuna, soovi korral väljastab ETÜ arve firmale või Töötukassale).

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 117 eurot, taastõendamisel 57 eurot.

Kutse taotlejatele antakse tagasiside dokumentide kättesaamise ja vastavuse kohta eeltingimustele ning dokumentide põhjal hindamise etapi järgselt. Esmataotleja vestluste ajad täpsustame pärast seda, kui dokumentide vastavus on üle kontrollitud ja hindamise I etapp läbi viidud (novembris 2024).

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed: kutseandmine@gmail.com.

Lisainfo:
Kaidy Aljama
kutseandmine@gmail.com

Lisainfo kutsesüsteemi kohta:
Kutsekoda: http://kutsekoda.ee
Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister
Eesti Tervisedenduse Ühing kutse andjate registris:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086683
Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused