Kutseomistamine

27. novembril 2014 anti Kutsekoja Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukoja koosolekul Eesti Tervisedenduse Ühingule (ETÜ) kahe kutse väljaandmise õigus.

Tervisedendaja kutse väljaandmise õigus anti ETÜ-le juba 2005. aastal. Eesti Tervisedenduse Ühing oli ka tervisedendaja kutsestandardi väljatöötaja (projektijuht Anu Kasmel). Eesti Tervisedenduse Ühing on andnud välja tervisedendaja kutset alates 2006 aastast. Välja on antud kutsetunnistus 17 eksperdile ning tegevused ja kutse saanud eksperdid on avalikud nii Tervisedenduse Ühingu kui Kutsekoja kodulehtedel. Lisaks on Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustanud iga-aastaselt selle valdkonna parimaid – välja on antud Aasta Tervisedendaja ja Aasta Tervisesõbra autasusid. Kutsekoja otsusega anti ka järgnevateks aastateks ETÜ-le kutse omistamise õigused.  ETÜ liikmetest on kutse väljaandmisega seotud Anu Kasmel, Andrus Lipand ja Ülle Laasner, komisjoni on kaasatud Sotsiaalministeerium,Tervise Arengu Instituut, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja maavalitsuste esindaja.

Lisaks tervisedendaja kutse omistamise õigusele ETÜ-le ka toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse omistamise õigus. Kutsestandardi väljatöötamise ettepaneku tegijaks ja väljatöötajaks oli Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon.

Eestis on palju inimesi, kes pakuvad toitumisnõustamise teenust, nende teenuseid saab nii spordiklubides, spaades, suuremates raviasutustes kui ka erakabinettides. Valdavalt on tegemist kliendi poolt tasutavate teenustega. Kutse omistamine on vajalik toitumisnõustajate tööalase kompetentsuse kinnitamiseks, kes võivad oma baashariduse ja erialalised lisapädevused olla omandanud nii Eestis kui mujal. Avalik info kutset omajate kohta on vajalik eelkõige kliendile (kutset omavaid nõustajaid saab nö tarbijale soovitada) aga ka eelduseks tulevikuks avalike teenuste rahastamisel ja tegevuse kvaliteedi hindamisel.  Eesti Tervisedenduse Ühing kutse väljaandjana on laiapõhjaline mittetulunduslik ühendus, kes ei ole koolitamise ega teenuste osutamise osapooltega seotud ning pakub seeläbi sõltumatut koostöövormi. Kutse väljaandmise kavandamisel on Eesti Tervisedenduse Ühing teinud koostööd Tervise Arengu Instituudiga ja Eesti Kliinilise Toitmise Seltsiga.

ETÜ liikmetest on selle taotlusega seotud Sirje Vaask ja Mai Maser, komisjoni on kaasatud Eesti Spaaliit, Eesti Personaaltreenerite Liit, Eesti Kliinilise Toitmise Selts, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool,Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tervise Arengu Instituut.