Avaleht

2024. aasta tervisedendaja on Age Tamm ja tervisesõber on SA Kiusamisvaba Kool

 

Tähendusrikkal ja märgilisel 7. aprillil, maailma tervisepäeval, kuulutab Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatus välja traditsiooniliselt selleaastased silmapaistvad rahvatervise toetajad ning edendajad.

SA Kiusamisvaba Kool missiooniks on üheskoos kiusamist ennetades ja peatades luua Eesti lastele turvaline ning hooliv haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel. SA Kiusamisvaba Kool tiim alustas KiVa programmi piloteerimist Eestis 2013. aasta sügisel ning tänaseks rakendab KiVa teadus- ja tõenduspõhist programmi ca 120 kooli üle Eesti. Lisaks on nad Eestis kiusamise teemadel eestkõnelejateks ning on algatanud elanikkonna harimiseks ja kiusamise märkamiseks mitmeid kampaaniaid nagu “Kiusule blokk ette”,  “Kiusamine võib olla koorem kogu eluks” jm. Sel kevadel 7. märtsil 2024 korraldas SA Kiusamisvaba Kool teemakohase küberkiusamise konverentsi “Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi”, kus kõik huvilised said kuulata päeva peaesinejana rahvusvaheliselt tunnustatud küberkiusu eksperti, konsultanti ja raamatute autorit prof. Sameer Hinduja USAst.

Aasta tervisesõbra tiitliga on varem tunnustatud: Evelin Ilves, president Arnold Rüütel, saade „Ringvaade“, kontsern G4S, dr Merike Martinson, näitleja Henrik Kalmet, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Rimi Eesti Food AS, dr Margus Viigimaa, Tamo Vahemets, MTÜ Peaasjad, Tiina Tambaum, saatesarja „Selge pilt“ saatemeeskond ja Tervise Arengu Instituut.

Age Tamm on Eesti Tervisedenduse Ühingu (ETÜ) liige alates 09.11.2009. Ta on aktiivse liikmena paistnud märkimisväärselt silma alates ETÜsse astumisest. Age ei jäta kergekäeliselt ühtegi ETÜ üldkogu vahele. Samuti võib alati Age panusega arvestada, kui ühingus on pooleli mõni projekt või aktuaalne tegevus, nt arengukava uuendamises kaasa rääkimine. Perioodil 08.08.2014 – 05.09.2016 panustas ta veelgi erilisemalt ETÜ arengusse kuuludes ka ETÜ juhatuse koosseisu. Ta on töötanud Tallinna Haridusametis tervisedenduse spetsialistina, varasemalt ka Haabersti Linnaosa Valituses. Age seisab innukalt selle eest, et laste ja noorte tervis ning heaolu haridusasutustes oleks terviklikkult toetatud. Ta on alati positiivne, avatud ning tegutseb särasilmselt ja sihikindlalt tervisedenduse eesmärkide saavutamise nimel.

Varasemalt on aasta tervisedendaja tiitliga tunnustatud:  Hele Leek-Ambur, Elo Paap, Tiiu Härm, Liana Varava, Anu Kasmel, Mai Maser, Imbi Jäe, Vilma Tikerpuu, Ülle Laasner, Aili Laasner, Andrus Lipand, Sirje Vaask, Kaidy Aljama, Maiu Veltbach, Alice Haav ja Nele Kunder.

Aasta tervisedendajat kui silmapaistvat ja pikaajalist tervisedenduse valdkonda panustajat valiti 16. korda. Aasta tervisesõpra kui silmapaistvat tervise tähtsustamisse ja rahvatervise valdkonna arendamisse panustanud isikut või organisatsiooni valiti 15.korda. Aasta tervisedendaja ja aasta tervisesõbra tunnustus antakse üle iga-aastasel tervisedenduse konverentsil.


Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kolm tervisedendaja kutset

Kutsekomisjon andis selleaastases tervisedendaja kutse andmise voorus välja kolm tervisedendaja kutset tähtajaga 18.12.2028 järgmistele taotlejatele:

  • Alice Haav
  • Tiia Pertel
  • Liina Riisenberg

Kõik kutse taastõendajad on oma erialal ja rahvatervise valdkonnas panustades professionaalsed ja järjepidevad.

Tervisedendaja kutsetunnistuse omamine on nii spetsialistile kui ka tema tööandjale oluline erialase pädevuse tõend.

Järgmine tervisedendaja kutse andmise voor on avatud sügisel 2024 ning dokumentide esitamise tähtaeg on 21.oktoober 2024.

Eesti Tervisedenduse Ühing on 1997. aastal asutatud rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon. Ühing on korraldanud tervisedendaja kutse andmist 2006. aastast. Lisainfo www.tervis.ee

Tervisedendaja kutse taotlemine on avatud

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks tähtajaga 23. oktoober 2023. Taotlemiseks tuleb ette valmistada dokumendid, sh eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu. 

Tervisedendaja töö eesmärk on tervist toetava keskkonna ja võrdsete võimaluste loomine erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, muuhulgas tehes huvikaitset ja planeerides tõenduspõhiseid sekkumisi. Tervisedendajalt eeldatakse näiteks initsiatiivikust, kriitilise mõtlemise- ja analüüsioskust. Tervisedendaja võib töötada nii era-, avalikus kui kolmandas sektoris.

Tervisedendaja kutsetunnistuse omamine on nii spetsialistile kui ka tema tööandjale oluline erialase pädevuse tõend. Kutse taotlemise protsessis toimuv kompetentside hindamine on taotlejale hea võimalus enda tegevust analüüsida ja tagasisidestamise käigus saada väärtuslikku nõu oma valdkonna ekspertidelt- hindajatelt.

Eesti Tervisedenduse Ühing on 1997. aastal asutatud rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon. Ühing on korraldanud tervisedendaja kutse andmist 2006. aastast.

Lisainfot taotlemise kohta leiad:
https://www.tervis.ee/kutseomistamine/tervisedendaja-kutse/

Kaidy Aljama
Eesti Tervisedenduse Ühing
kutseandmine@gmail.com


2023. aasta tervisesõbraks valiti Tervise Arengu Instituut ja aasta tervisedendajaks Nele Kunder

Tervise Arengu Instituut panustab rahvatervise valdkonda igapäevaselt ja on pikaaegne partner paljudele osapooltele. Viimasel ajal on asutus eriti silma paistnu d oma aktiivsuse poolest ühiskonnas laiemalt kui ka rahvatervise valdkonnas. Tervise Arengu Instituut on viimasel ajal kaasajastanud vanemaid väljaandeid ja loonud mitmeid uusi väljaandeid nagu näiteks  “E-sigarettide tarvitamise pidurdamine ja ennetamine koolis”, “Laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega seotud riski- ja kaitsetegurite mõõtevahendid”. Samuti on asutus eest vedanud tervisedenduse valdkonnas olulisi uuringuid, ennetuse teadusnõukogu ning ennetustegevuste tõendatuse taseme hindamise süsteemi loomist. Märkimist väärib ka meedias palju tähelepanu saanud ja Eesti jaoks võrdlemisi uudse metoodi nagu reoveeuuringu korraldamine. 

Nele Kunder on tõeline ekspert, kes on tervisedenduse valdkonda läbi erinevate rollide panustanud juba rohkem kui kümme aastat. Olles nii tervisedendaja, tervisedenduse õppekava juht ja lektor, rahvatervise valdkonna nõunik ning ETÜ juhatuse liige, on teda alati iseloomustanud põhimõttekindlus, pühendumus ja kvaliteet. Tema põhjalikkus, analüüsivõime, professionaalsus, juhtimis- ja meeskonnatööoskus on igas mõttes positiivseks eeskujuks. Tema eestvedamisel ja initsiatiivile tuginedes on ellu viidud mitmed eriala arengut toetavad tegevused nagu näiteks tervisedenduse õppekava analüüs ja kaasajastamine, ettepanekud valdkondlikesse arengudokumentidesse ning õigusloomesse, koostöövõrgustiku hoidmine jpm. Nele on edumeelne, kiire ja lahendustele orienteeritud meeskonnamängija, kellele saab alati loota. On meie kõigi võit, et tema südameasjaks on just tervisedendus.

Aasta tervisesõbra tiitliga on varem tunnustatud: Evelin Ilves, president Arnold Rüütel, saade „Ringvaade“, kontsern G4S, dr Merike Martinson, näitleja Henrik Kalmet, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Rimi Eesti Food AS, dr Margus Viigimaa, Tamo Vahemets, MTÜ Peaasjad, Tiina Tambaum ja saatesarja „Selge pilt“ saatemeeskond.

Varasemalt on aasta tervisedendaja tiitliga tunnustatud:  Hele Leek-Ambur, Elo Paap, Tiiu Härm, Liana Varava, Anu Kasmel, Mai Maser, Imbi Jäe, Vilma Tikerpuu, Ülle Laasner, Aili Laasner, Andrus Lipand, Sirje Vaask, Kaidy Aljama, Maiu Veltbach ja Alice Haava.

 


Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja ühe tervisedendaja kutse

Selleaastases tervisedendaja kutse andmise voorus andis kutsekomisjon välja tervisedendaja kutse (taastõendamine) tähtajaga 18.12.2027 Ülle Laasnerile. Ülle on tervisedenduse valdkonnas töötanud üle 20 aasta. Ta on tegutsenud oma erialal professionaalselt ja järjepidevalt.
Edu Üllele edasiseks!
 

Järgmine tervisedendaja kutse andmise voor on avatud sügisel 2023 ning dokumentide esitamise tähtaeg on 23.oktoober 2023.

 


Selleaastane tervisedenduse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks tähtajaga 17. oktoober 2022. Taotlemiseks tuleb ette valmistada dokumendid, sh eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu. 

Tervisedendaja töö eesmärk on tervist toetava keskkonna ja võrdsete võimaluste loomine erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, muuhulgas tehes huvikaitset ja planeerides tõenduspõhiseid sekkumisi. Tervisedendajalt eeldatakse näiteks initsiatiivikust, kriitilise mõtlemise- ja analüüsioskust. Tervisedendaja võib töötada nii era-, avalikus kui kolmandas sektoris.

Tervisedendaja kutsetunnistuse omamine on nii spetsialistile kui ka tema tööandjale oluline erialase pädevuse tõend. Kutse taotlemise protsessis toimuv kompetentside hindamine on taotlejale hea võimalus enda tegevust analüüsida ja tagasisidestamise käigus saada väärtuslikku nõu oma valdkonna ekspertidelt- hindajatelt.

Eesti Tervisedenduse Ühing on 1997. aastal asutatud rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon. Ühing on korraldanud tervisedendaja kutse andmist 2006. aastast.

Lisainfot taotlemise kohta leiad:
https://www.tervis.ee/kutseomistamine/tervisedendaja-kutse/

 

Kaidy Aljama
tervisedendaja kutsekomisjoni esimees
Eesti Tervisedenduse Ühing
kutseandmine@gmail.com


2022. aasta tervisesõber on „Selge pilt“ saatemeeskond ja aasta tervisedendaja Alice Haav.

Käimasoleval Euroopa rahvatervise nädalal kuulutab Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatus välja selleaastased silmapaistvad rahvatervise toetajad ja edendajad. On rõõm tõdeda, et tänavused tunnustatavad panustavad oma tegevustega just selle aasta rahvatervise nädala fookusteemadele, milleks on muuhulgas noorte tervis ja heaolu ning vaimne tervis. Aitäh ja jaksu jätkata samas vaimus!

Alice Haav on Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist, kes teeb oma tööd suure pühendumusega. Asjatundliku professionaalina on ta panustanud juba aastaid Eesti laste ja noorte tervise edendamisse läbi valdkondlike sekkumiste ning üleriigiliste projektide. Tema laiapõhjalised teadmised laste ja noorte ülekaalulisuse, rasvumise põhjustest ning võimalikest ennetustegevustest teevad temast spetsialisti, kelle poole võib hea valdkondliku nõu saamiseks alati pöörduda. Märkimisväärne on ka tema tegevus üle-eestilise tervist edendavate koolide võrgustiku koordineerimisel ning liikmete koolitamisel toitumise, liikumisaktiivsuse jm tervise teemadel. Ühtlasi on Alice olnud laste tervise ja heaolu toetamise eestkõnelejaks erinevates töögruppides ning andnud oma panuse mitmete praktiliste juhendmaterjalide koostamisel. 

Saatesarja Selge pilt saatemeeskond (sh ideeautorid Egle Beek ja Kadi Jaanisoo-Kuld) on alates 2020. aastast lihtsal ning arusaadaval viisil toonud Eesti elanikeni enamlevinud vaimse tervise väljakutsed, mis võivad ühel või teisel moel esineda igaühe elus. Vaimse tervise teemadele pühendumist ei saa alahinnata ühelgi ajahetkel, mistõttu on teema käsitlemise puhul oluline järjepidevus ja regulaarsus ning just sellesse Selge pildisaatemeeskond panustabki. Hetkel pooleli olev saatesarja II hooaeg jätkab üllatamast ning kunagi ei pea pettuma otsuse üle saadet jälgida. Esimesel hooajal oli kokku 8, teisel hooajal on tulemas 11 saadet. Kui esimene hooaeg kulges pigem haiguskeskeselt, siis teine hooaeg keskendub enam igaüht puudutavate vaimse tervisega seotud märkamistele. „Selge pilt“ saatemeeskond on pannud tugevalt õla alla vaimse tervise teema käsitlemisele (sh märkamisele ning ennetamisele) kõigile kättesaadava, Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel.

Aasta tervisesõbra tiitliga on varem tunnustatud: Evelin Ilves, president Arnold Rüütel, saade „Ringvaade“, kontsern G4S, dr Merike Martinson, näitleja Henrik Kalmet, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Rimi Eesti Food AS, dr Margus Viigimaa, Tamo Vahemets, MTÜ Peaasjad ja Tiina Tambaum.

Aasta tervisedendaja tiitliga on varem tunnustatud: Hele Leek-Ambur, Elo Paap, Tiiu Härm, Liana Varava, Anu Kasmel, Mai Maser, Imbi Jäe, Vilma Tikerpuu, Ülle Laasner, Aili Laasner, Andrus Lipand, Sirje Vaask, Kaidy Aljama ja Maiu Veltbach.

Fotod: Erlend Štaub


Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kaks tervisedendaja kvaliteedimärki

Selleaastases kutseandmise voorus andis kutsekomisjon välja kaks tervisedendaja kutsetunnistust Triinu Purru´le ja Sirli Kapper´le tähtajaga 10.12.2026.

Mõlemad on oma erialal ja rahvatervise valdkonnas panustades professionaalsed ja järjepidevad.

Tervisedendaja töö eesmärk on tervist toetava keskkonna ja võrdsete võimaluste loomine erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, muuhulgas tehes huvikaitset ja planeerides tõenduspõhiseid sekkumisi. Tervisedendajalt eeldatakse näiteks initsiatiivikust, kriitilise mõtlemise- ja analüüsioskust. Tervisedendaja võib töötada nii era-, avalikus kui kolmandas sektoris.

Tervisedendaja kutsetunnistuse omamine on nii spetsialistile kui ka tema tööandjale oluline erialase pädevuse tõend. 

Eesti Tervisedenduse Ühing on 1997. aastal asutatud rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon. Ühing on korraldanud tervisedendaja kutse andmist 2006. aastast.

Järgmine kutseandmise voor toimub tähtajaga 17.oktoober 2022.
Lisainfot taotlemise kohta leiad: https://www.tervis.ee/kutseomistamine/tervisedendaja-kutse /.

Kaidy Aljama
Tervisedendaja kutsekomisjoni esimees
kutseandmine@gmail.com


Selleaastane tervisedenduse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks tähtajaga 15. oktoober 2021. Taotlemiseks tuleb ette valmistada dokumendid, sh eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu. 

Tervisedendaja töö eesmärk on tervist toetava keskkonna ja võrdsete võimaluste loomine erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, muuhulgas tehes huvikaitset ja planeerides tõenduspõhiseid sekkumisi. Tervisedendajalt eeldatakse näiteks initsiatiivikust, kriitilise mõtlemise- ja analüüsioskust. Tervisedendaja võib töötada nii era-, avalikus kui kolmandas sektoris.

Tervisedendaja kutsetunnistuse omamine on nii spetsialistile kui ka tema tööandjale oluline erialase pädevuse tõend. Kutse taotlemise protsessis toimuv kompetentside hindamine on taotlejale hea võimalus enda tegevust analüüsida ja tagasisidestamise käigus saada väärtuslikku nõu oma valdkonna ekspertidelt- hindajatelt.

Eesti Tervisedenduse Ühing on 1997. aastal asutatud rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon. Ühing on korraldanud tervisedendaja kutse andmist 2006. aastast.

Lisainfot taotlemise kohta leiad: https://www.tervis.ee/kutseomistamine/tervisedendaja-kutse/.  

 


2021. aasta tervisesõber on Tiina Tambaum ja aasta tervisedendaja Maiu Veltbach

Märgilisel 7. aprillil, maailma tervisepäeval, kuulutab Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatus välja selleaastased silmapaistvad rahvatervise toetajad ja edendajad. Aitäh ja jaksu jätkata samas vaimus!

Aasta tervisedendaja Maiu Veltbach ja tervisesõber Tiina Tambaum

Tiina Tambaum on silma jäänud kui pikaaegne väärika vananemise eestkõneleja ning edendaja. Ta on Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur ja haridusgerontoloogia lektor. Muuhulgas peab ta vlogi “Vananemine algajatele”, juhib Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arenguprogrammi, on välja töötanud metoodika vanemate inimestega telefoniseltsi pidamiseks, andnud välja vanemaealistele mõeldud töövihikuid “Särts” ja palju muud. Tiina teeb oma tööd südame, tõelise pühendumuse ja õhinaga ning suuresti tänu temale on vanemaealiste vajadused saanud üha enam kõlapinda. Telefoniseltsi pakkumine ja juhised on kasulikud igal ajal, kuid kriisiajal omandas Tiina järjepidev tegevus veel erilisema väärtuse vanemaealiste vaimse tervise seisukohast.

Maiu Veltbach on pikaaegne tervisedenduse praktik, eestvedaja ja sädeinimene Jõgevamaal. Ta töötab SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialistina, osaleb paikkonna tervisedenduse arendamises riigi tasandil ning panustab erialasesse õppesse. Ta on alati seisnud laste ja noorte vaimse tervise ning heaolu eest, näiteks käivitanud vaimse tervise valikaine gümnaasiuminoortele ja pidanud Jõgevamaa tervist edendavates koolides vaimse tervise kuud “Headus avab uksed”. Maiu on väga mitmekülgne – lisaks tegutseb treeneri ja õpetajana ning loob ja naudib kunsti. Ta on suurepärane meeskonnamängija, kes väljakutseid ei karda ja kes teeb oma tööd südamega. Maiu lähtub enda töös rangelt tervisedenduse põhimõtetest aga samas on temas isikupära ja loomingulisust.

Eesti Tervisedenduse Ühing on 1997. aastal asutatud rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon. Aasta tervisesõpra kui silmapaistvat tervise tähtsustamisse ja rahvatervise valdkonna arendamisse panustanud isikut või organisatsiooni valiti 12. ja aasta tervisedendajat kui silmapaistvat ja pikaajalist tervisedenduse valdkonda panustajat 13. korda. Aasta tervisedendaja tunnustus antakse üle Eesti Tervisedenduse Ühingu üldkogul ja aasta tervisesõbra tunnustus iga-aastasel tervisedenduse konverentsil.

Aasta tervisesõbra tiitliga on varem tunnustatud: Evelin Ilves, president Arnold Rüütel, saade „Ringvaade“, kontsern G4S, dr Merike Martinson, näitleja Henrik Kalmet, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Rimi Eesti Food AS, dr Margus Viigimaa, Tamo Vahemets ja MTÜ Peaasjad.

Aasta tervisedendaja tiitliga on varem tunnustatud: Hele Leek-Ambur, Elo Paap, Tiiu Härm, Liana Varava, Anu Kasmel, Mai Maser, Imbi Jäe, Vilma Tikerpuu, Ülle Laasner, Aili Laasner, Andrus Lipand, Sirje Vaask ja Kaidy Aljama.

 


Kutseandmine

Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kaks tervisedendaja kutset. Selleaastasesse kutseandmise voorus andis kutsekomisjon välja tervisedendaja kutset (taastõendamine) tähtajaga 09.12.2025 järgmistele taotlejatele:

  • Elo Paap
  • Sirje Vaask

Mõlemad kandidaadid on tegutsenud oma erialal professionaalselt ja järjepidevalt. Edu neile edasiseks! Järgmine kutse andmise voor on 2021. aasta sügisel.

Sirje Vaask
ETÜ liige
Kutsekomisjoni esimees


Tervisedendaja kutse taotlemise tähtaeg on 2. november 2020

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks tähtajaga 2. november 2020.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Taastõendamisel rakendatakse vestlust vajadusel.

Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, sh eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (esmasel taotlemisel 117 eurot, taastõendamisel 57 eurot).

Avaldus ja dokumendid saata soovitavalt digitaalselt, e-postiga aadressile kutseandmine@gmail.com.

Lisainfot leiad: https://www.tervis.ee/kutseomistamine/tervisedendaja-kutse/ 

Sirje Vaask
ETÜ liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com


Aga Mina tähistan Euroopa rahvatervise nädalat!

Rahvatervise valdkonna olulisus on täna selgem kui kunagi varem. Võtame olukorrast parima ning jätkame koos teadlikumate ja hoolivamatena. 11.-15.mail viiakse Euroopa rahvatervise nädala tähistamiseks läbi üle 130 virtuaalse tegevuse.
Pane silm ja kõrv peale: https://eupha.org/EUPHW_Search_for_an_event

#valgeõhupall  #märkame11hoiame11  #EUPHW


Eesti Tervisedenduse Ühing valis 2020. aasta tervisesõbraks MTÜ Peaasjad ja aasta tervisedendajaks Kaidy Aljama.

Tänase olukorra valguses on saanud selgemaks kui kunagi varem, millise tähtsusega on rahvastiku tervise edendamine. Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatusel on rõõm ülemaailmsel tervisepäeval välja kuulutada tunnustatavad, kes loovad paremat tulevikku eelkõige tervisedenduse ja vaimse tervise eest seistes.

MTÜ Peaasjad tegevus on suunatud kasvavale ning üha enam tähelepanu vajavale rahvatervise teemale – vaimse tervise hoidmisele. Nad kaasavad enda tegevustesse erinevaid spetsialiste ning olulise sihtrühmana ka noori (Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine). 2017. ja 2018. aastal viidi läbi sotsiaalmeediakampaania Must lumi, depressiooni sõeltest on leidnud laialdast kasutust. Ka praegu on võimalik nende veebilehe, peaasi.ee, kaudu küsida nõu vaimse tervise spetsialistilt. Tihtilugu kõnelevad ühingu spetsialistid vaimse tervise teemade eest meedias, nii telesaadetes kui artiklites. MTÜ Peaasjad on tegutsenud pikaajaliselt ning tõenduspõhiselt. Praegusel kriisiajal panustavad nad oma liikmetega aktiivselt sellesse, et aidata inimestel toime tulla muutunud elukorraldusega. 

Kaidy Aljama on pea kümne aasta jooksul panustanud inimeste tervisesse nii lasteaia, maakonna kui ka riigi tasandil. Kaidy on pikaaegne ja aktiivne Eesti Tervisedenduse Ühingu liige ning on kuulunud ka ühingu juhatusse. Ta on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tervisedenduse eriala ja omab tervisedendaja kutset. Hetkel töötab Kaidy Tervise Arengu Instituudis paikkonna tervisedenduse arendajana. Lisaks õpetab ta vilistlasena Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Kaidy on oma erialase hariduse, erinevates organisatsioonides töötamise kogemuse ja suurepäraste tervisedendaja omadustega loonud olulist väärtust paikkonna tervisedenduse jaoks. Ta oskab meeskondi juhtida, teeb oma tööd entusiasmi ja kirega ning suhtub ellu alati huumoriga.

Eesti Tervisedenduse Ühing on 1997. aastal asutatud rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon. Aasta tervisesõpra kui silmapaistvat tervise tähtsustamisse ja rahvatervise valdkonna arendamisse panustanud isikut või organisatsiooni valiti 11. korda ja aasta tervisedendajat kui silmapaistvat ja pikaajalist tervisedenduse valdkonda panustajat valiti 12. korda. Aasta tervisedendaja tunnustus antakse üle Eesti Tervisedenduse Ühingu üldkogul ja aasta tervisesõbra tunnustus Tervise Arengu Instituudi iga-aastasel tervisedenduse konverentsil.

Aasta tervisesõbra tiitliga on varem tunnustatud: Evelin Ilves, president Arnold Rüütel, saade „Ringvaade“, kontsern G4S, dr Merike Martinson, näitleja Henrik Kalmet, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Rimi Eesti Food AS, dr Margus Viigimaa ja Tamo Vahemets. Aasta tervisedendaja tiitliga on varem tunnustatud: Hele Leek-Ambur, Elo Paap, Tiiu Härm, Liana Varava, Anu Kasmel, Mai Maser, Imbi Jäe, Vilma Tikerpuu, Ülle Laasner, Aili Laasner, Andrus Lipand ja Sirje Vaask.

Lisainfo
Nele Kunder
juhatuse liige
Eesti Tervisedenduse Ühing
nele.kunder@tervis.ee


Eeskujuliikumine Valge Õhupall


Eesti Tervisedenduse Ühing jätkab tervisedendaja kutse andjana

Tervishoiu Kutsenõukogu 12.11.2019 koosoleku otsusega nr 17 kuulutati tervisedenduse kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Tervisedenduse Ühing.

Tervisedendaja kutsekomisjon jätkab koosseisus Tiia Pertel (Tervise Arengu Instituut), Mailiis Kaljula (Eesti Linnade ja Valdade Liit),  Sirje Vaask (Eesti Tervisedenduse Ühing), Liina Riisenberg (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) ja Heli Kaldas (Tallinna Ülikool, Haapsalu  Kolledz).

Järgmise tervisedendaja kutse andmise vooru kuulutame välja 2020 aastal. Esmastõendamise maksumuseks on edaspidi 117 eurot, taastõendamise maksumus 57 eurot. Paberkandjal kutsetunnistusi aastast 2020 enam rutiinselt ei väljastata, vaid ainult isiku soovil ja lisatasu eest (2.50).

 


Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kaks tervisedendaja kutset

Selleaastasesse kutseandmise vooru esitati kaks taotlust tervisedendaja kutse taastõendamiseks. Kutsekomisjon andis tervisedendaja kutsed tähtajaga 10.10.2024 järgmistele taotlejatele:
Liana Varava
Ene Mattus

Mõlemad kandidaadid on tegutsenud oma erialal professionaalselt ja järjepidevalt.
Edu neile edasiseks! Järgmine kutse andmise voor on 2020 aasta sügisel.

Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Kutsekomisjoni esimees

 


Tervisedendaja kutse taotlemise ja taastõendamise taotlemise tähtaeg on
1. oktoober 2019

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks tähtajaga 1. oktoober 2019.

Tervisedendaja kutsestandard on kaasajastatud ja kehtiv alates 2.05.2019 ning on kättesaadav siit.

Tervisedendaja kutsestandardiga, kutseomistamise korraga, sh taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda siin.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus.

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Avalduse ja eneseanalüüsi vorm on kättesaadav siit.

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed: kutseandmine@gmail.com. Paberkandjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele.

Ootame kõiki tervisedendajaid kutset taotlema või taastõendama!

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com

 


ETÜ ei toeta alkoholiaktsiisi langetamist

Eesti Tervisedenduse Ühing võttis toimunud üldkogul 03.06.2019 vastu seisukoha, et ühing ei toeta valitsuse tehtud otsust langetada lahja- ja kange alkoholi aktsiisi. Eesti Alkoholipoliitika rohelise raamatu alusel (2014) ei tohi alkohol võrrelduna sissetulekutega odavamaks muutuda ning pikemas perspektiivis peaks alkohol kallinema.

Seadusemuudatus on kehtestatud ilma avalikku arutelu ja võtmeorganisatsioonide seisukohti arvestamata, mis ei ole kohane kaasaegse kaasava valitsemise heale tavale. Alkoholi tarbimine on Konjuktuuriinstituudi uuringu „Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2018. aastal“ alusel langenud viimase kümne aasta madalaimale tasemele (10.1 liitrit absoluutalkoholi). Teiste riikide kogemusest (Taani, Soome) ei ole piisavalt tõendust, et alkoholi aktsiisi langetamine piirikaubandust vähendaks.

Riigi poliitikaga antakse lisaks maksumeetmetele ka olulised väärtussignaalid ühiskonnale. Alkoholi aktsiisi langetamisega on paratamatult antud ühiskonnale sõnum, et alkoholi joomine on normaalne igamehe õigus ning alkoholi madalam hind peaks ärgitama inimesi seda enam tarbima. Otsused, mille eesmärgiks on vaid lühiajaline omakasu ja erakondade populaarsus, et arvesta ühiskonna kui terviku huve.

Ootame riigikogult ja valitsuselt julgust teha alkoholiaktsiisi osas tervist toetavaid otsuseid.

 


Eesti Tervisedenduse Ühing viib 01.08–30.11.19 läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud projekti “Kaasatuse suurendamine tervisedenduse valdkonnas”

Projekti eesmärk on selgitada välja põhikirjalistest eesmärkidest prioriteetsed suunad ning lähtuvalt nendest koostada ühingu arengut ja liikmeskonda toetav tegevuskava. Projekt sai toetust summas 4000 eurot. 

 

 

 


Eesti Tervisedenduse Ühing ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm Leader

Raplamaal viiakse aastatel 2017-2019 läbi 5.-9. klasside laste seas kombineeritud metoodikaga koolikiusamise uuring – toimub internetipõhine küsitlusuuring, lisaks 4 fookusgrupi intervjuud, sh ka 4. klasside õpilased ja õpetajad. Kokku on uuritavaid antud uuringus ca 1800 inimest.

Uuringu läbiviimisega alustatakse 2017. aasta sügisel, 2018. aastal toimub andmete analüüs ning 2019. aastal tulemuste publitseerimine ning esitlemine. Uuringu tulemuste baasil valmib ka maakondlik tegevuskava/soovitused lasteasutustele. Uuringu tulemused koolide kaupa saavad ka lasteasutused, millest nad saavad teha omad järeldused ning planeerida sekkumisi kooli psühhosotsiaalse keskkonna edendamiseks ja laste vaimse tervise parendamiseks ning seeläbi koolikiusamise vähendamiseks. Kokkuvõttes toob uuring koolikiusamise teemale suurt tähelepanu, fokusseerib terviseteemad laste vaimsele tervisele, suhetele õpetajate ja õpilaste vahel, hoolivusele, varasele märkamisele ning õigeaegsele sekkumisele.