Avaleht

 

ETÜ ei toeta alkoholiaktsiisi langetamist

Eesti Tervisedenduse Ühing võttis toimunud üldkogul 03.06.2019 vastu seisukoha, et ühing ei toeta valitsuse tehtud otsust langetada lahja- ja kange alkoholi aktsiisi. Eesti Alkoholipoliitika rohelise raamatu alusel (2014) ei tohi alkohol võrrelduna sissetulekutega odavamaks muutuda ning pikemas perspektiivis peaks alkohol kallinema.

Seadusemuudatus on kehtestatud ilma avalikku arutelu ja võtmeorganisatsioonide seisukohti arvestamata, mis ei ole kohane kaasaegse kaasava valitsemise heale tavale. Alkoholi tarbimine on Konjuktuuriinstituudi uuringu „Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2018. aastal“ alusel langenud viimase kümne aasta madalaimale tasemele (10.1 liitrit absoluutalkoholi). Teiste riikide kogemusest (Taani, Soome) ei ole piisavalt tõendust, et alkoholi aktsiisi langetamine piirikaubandust vähendaks.

Riigi poliitikaga antakse lisaks maksumeetmetele ka olulised väärtussignaalid ühiskonnale. Alkoholi aktsiisi langetamisega on paratamatult antud ühiskonnale sõnum, et alkoholi joomine on normaalne igamehe õigus ning alkoholi madalam hind peaks ärgitama inimesi seda enam tarbima. Otsused, mille eesmärgiks on vaid lühiajaline omakasu ja erakondade populaarsus, et arvesta ühiskonna kui terviku huve.

Ootame riigikogult ja valitsuselt julgust teha alkoholiaktsiisi osas tervist toetavaid otsuseid.

 Aprillis tähistatakse Eestis juba üle 25 aasta südamenädalat või südamekuud. Eesmärgiks on teadvustada südametervise riski vähendamise võimalusi ning jagada meeldetuletusi õige tegutsemise jaoks terviserikke korral.

Tervise Arengu Instituut seab selle aasta südamekuu fookusesse insuldi ennetamise, et elupäästev abi oleks võimalikult kohene ja taastumine kiire. Insuldi korral tegutsemisjuhised leiate terviseinfo.ee veebist.

Kutsume kõiki üles korraldama liikumist edendavaid tegevusi nii paikkonnas kui asutustes. Liikumine on südametervise seisukohalt lihtsaim ja odavaim võimalus elada kauem ja tervemana. Soovitatav on liikuda igapäevaselt vähemalt 30 minutit kuni tund aega mõõduka koormusega (kerge hingeldamine ja higistamine) või jälgida, et igapäevase liikumisega saavutataks 10 000 sammu.

Tuletame ka meelde 2018. aasta tervisesõbra, Margus Viigimaa 25 soovi südametervise heaks, tema head ja lihtsad juhised leiad samuti terviseinfo.ee veebist.

ETÜ juhatusPoliitikute soov on teha tervislikud valikud lihtsaimateks valikuteks

24. jaanuaril 2019 toimus Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöös korraldatud rahvatevise teemaline poliitikute debatt. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimunud üritusest võtsid osa seitsme erakonna esindajad – Vilja Toomast (Reformierakond), Kadri Haller-Kikkatalo (Erakond Eesti 200), Tõnis Mölder (Keskerakond), Tiit Meren (Isamaa Erakond), Riina Sikkut (Sotsiaaldemokraadid), Aleksander Laane (Eestimaa Rohelised) ja Merike Värik (Vabaerakond). Debatti modereerisid tervisedenduse eriala üliõpilased Eneli Kerro ja Merilin Varsamaa.

Poliitikute arvamust ja plaane võimalike meetmete osas küsiti seekord kahel teemal – ülekaalulisuse ja rasvumise vähendamine ning sõltuvusainete tarvitamise vähendamine. Rasvumise vähendamiseks pakuti välja erinevaid mooduseid, toodi välja, et kõik algab linnaplaneerimisest, et inimestel oleks mugav liikuda, lisaks mainiti tööandjate poolseid maksusoodustusi liikumiseks, head tööd koolides-lasteaedades ja eeskujude kaasamist kampaaniatesse. Samuti kõlas poliitikute hulgast seisukoht, et liikumisnormi peaks täis saama igapäevatoimetusi tehes ning tervislik valik tuleb inimeste jaoks lihtsaks teha. Rohkem emotsioone tekitas sõltuvusainete teema, jutuks olid nii kõrge alkoholiaktsiis kui piirikaubandus ja kanepi legaliseerimine. Mitmed poliitikud pöörasid tähelepanu juba toimivatele välismaistele programmidele ja tõid välja, et Eesti võiks samuti mujal toimivad mudelid üle võtta. Pärast debatti jätkus pikk arutelu kohvilauas.

Lisaks anti üritusel üle ka kuus tervisedendaja, kaks toitumisterapeudi ja kolm toitumisnõustaja kutsetunnistust. Täname osalenud poliitikuid, moderaatoreid ja kõiki kuulajaid!

Foto: Andrei Pugatšov

 


Eesti Tervisedenduse Ühing ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm Leader

Raplamaal viiakse aastatel 2017-2019 läbi 5.-9. klasside laste seas kombineeritud metoodikaga koolikiusamise uuring – toimub internetipõhine küsitlusuuring, lisaks 4 fookusgrupi intervjuud, sh ka 4. klasside õpilased ja õpetajad. Kokku on uuritavaid antud uuringus ca 1800 inimest.

Uuringu läbiviimisega alustatakse 2017. aasta sügisel, 2018. aastal toimub andmete analüüs ning 2019. aastal tulemuste publitseerimine ning esitlemine. Uuringu tulemuste baasil valmib ka maakondlik tegevuskava/soovitused lasteasutustele. Uuringu tulemused koolide kaupa saavad ka lasteasutused, millest nad saavad teha omad järeldused ning planeerida sekkumisi kooli psühhosotsiaalse keskkonna edendamiseks ja laste vaimse tervise parendamiseks ning seeläbi koolikiusamise vähendamiseks. Kokkuvõttes toob uuring koolikiusamise teemale suurt tähelepanu, fokusseerib terviseteemad laste vaimsele tervisele, suhetele õpetajate ja õpilaste vahel, hoolivusele, varasele märkamisele ning õigeaegsele sekkumisele.