Avaleht

Tervisedendaja kutse taotlemise tähtaeg on 2. november 2020

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks tähtajaga 2. november 2020.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Taastõendamisel rakendatakse vestlust vajadusel.

Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, sh eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (esmasel taotlemisel 117 eurot, taastõendamisel 57 eurot).

Avaldus ja dokumendid saata soovitavalt digitaalselt, e-postiga aadressile kutseandmine@gmail.com.

Lisainfot leiad: https://www.tervis.ee/kutseomistamine/tervisedendaja-kutse/ 

Sirje Vaask
ETÜ liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com


Aga Mina tähistan Euroopa rahvatervise nädalat!

Rahvatervise valdkonna olulisus on täna selgem kui kunagi varem. Võtame olukorrast parima ning jätkame koos teadlikumate ja hoolivamatena. 11.-15.mail viiakse Euroopa rahvatervise nädala tähistamiseks läbi üle 130 virtuaalse tegevuse.
Pane silm ja kõrv peale: https://eupha.org/EUPHW_Search_for_an_event

#valgeõhupall  #märkame11hoiame11  #EUPHW


Eesti Tervisedenduse Ühing valis 2020. aasta tervisesõbraks MTÜ Peaasjad ja aasta tervisedendajaks Kaidy Aljama.

Tänase olukorra valguses on saanud selgemaks kui kunagi varem, millise tähtsusega on rahvastiku tervise edendamine. Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatusel on rõõm ülemaailmsel tervisepäeval välja kuulutada tunnustatavad, kes loovad paremat tulevikku eelkõige tervisedenduse ja vaimse tervise eest seistes.

MTÜ Peaasjad tegevus on suunatud kasvavale ning üha enam tähelepanu vajavale rahvatervise teemale – vaimse tervise hoidmisele. Nad kaasavad enda tegevustesse erinevaid spetsialiste ning olulise sihtrühmana ka noori (Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine). 2017. ja 2018. aastal viidi läbi sotsiaalmeediakampaania Must lumi, depressiooni sõeltest on leidnud laialdast kasutust. Ka praegu on võimalik nende veebilehe, peaasi.ee, kaudu küsida nõu vaimse tervise spetsialistilt. Tihtilugu kõnelevad ühingu spetsialistid vaimse tervise teemade eest meedias, nii telesaadetes kui artiklites. MTÜ Peaasjad on tegutsenud pikaajaliselt ning tõenduspõhiselt. Praegusel kriisiajal panustavad nad oma liikmetega aktiivselt sellesse, et aidata inimestel toime tulla muutunud elukorraldusega. 

Kaidy Aljama on pea kümne aasta jooksul panustanud inimeste tervisesse nii lasteaia, maakonna kui ka riigi tasandil. Kaidy on pikaaegne ja aktiivne Eesti Tervisedenduse Ühingu liige ning on kuulunud ka ühingu juhatusse. Ta on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tervisedenduse eriala ja omab tervisedendaja kutset. Hetkel töötab Kaidy Tervise Arengu Instituudis paikkonna tervisedenduse arendajana. Lisaks õpetab ta vilistlasena Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Kaidy on oma erialase hariduse, erinevates organisatsioonides töötamise kogemuse ja suurepäraste tervisedendaja omadustega loonud olulist väärtust paikkonna tervisedenduse jaoks. Ta oskab meeskondi juhtida, teeb oma tööd entusiasmi ja kirega ning suhtub ellu alati huumoriga.

Eesti Tervisedenduse Ühing on 1997. aastal asutatud rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon. Aasta tervisesõpra kui silmapaistvat tervise tähtsustamisse ja rahvatervise valdkonna arendamisse panustanud isikut või organisatsiooni valiti 11. korda ja aasta tervisedendajat kui silmapaistvat ja pikaajalist tervisedenduse valdkonda panustajat valiti 12. korda. Aasta tervisedendaja tunnustus antakse üle Eesti Tervisedenduse Ühingu üldkogul ja aasta tervisesõbra tunnustus Tervise Arengu Instituudi iga-aastasel tervisedenduse konverentsil.

Aasta tervisesõbra tiitliga on varem tunnustatud: Evelin Ilves, president Arnold Rüütel, saade „Ringvaade“, kontsern G4S, dr Merike Martinson, näitleja Henrik Kalmet, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Rimi Eesti Food AS, dr Margus Viigimaa ja Tamo Vahemets. Aasta tervisedendaja tiitliga on varem tunnustatud: Hele Leek-Ambur, Elo Paap, Tiiu Härm, Liana Varava, Anu Kasmel, Mai Maser, Imbi Jäe, Vilma Tikerpuu, Ülle Laasner, Aili Laasner, Andrus Lipand ja Sirje Vaask.

Lisainfo
Nele Kunder
juhatuse liige
Eesti Tervisedenduse Ühing
nele.kunder@tervis.ee


Eeskujuliikumine Valge Õhupall


Eesti Tervisedenduse Ühing jätkab tervisedendaja kutse andjana

Tervishoiu Kutsenõukogu 12.11.2019 koosoleku otsusega nr 17 kuulutati tervisedenduse kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Tervisedenduse Ühing.

Tervisedendaja kutsekomisjon jätkab koosseisus Tiia Pertel (Tervise Arengu Instituut), Mailiis Kaljula (Eesti Linnade ja Valdade Liit),  Sirje Vaask (Eesti Tervisedenduse Ühing), Liina Riisenberg (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) ja Heli Kaldas (Tallinna Ülikool, Haapsalu  Kolledz).

Järgmise tervisedendaja kutse andmise vooru kuulutame välja 2020 aastal. Esmastõendamise maksumuseks on edaspidi 117 eurot, taastõendamise maksumus 57 eurot. Paberkandjal kutsetunnistusi aastast 2020 enam rutiinselt ei väljastata, vaid ainult isiku soovil ja lisatasu eest (2.50).

 


Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kaks tervisedendaja kutset

Selleaastasesse kutseandmise vooru esitati kaks taotlust tervisedendaja kutse taastõendamiseks. Kutsekomisjon andis tervisedendaja kutsed tähtajaga 10.10.2024 järgmistele taotlejatele:
Liana Varava
Ene Mattus

Mõlemad kandidaadid on tegutsenud oma erialal professionaalselt ja järjepidevalt.
Edu neile edasiseks! Järgmine kutse andmise voor on 2020 aasta sügisel.

Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Kutsekomisjoni esimees

 


Tervisedendaja kutse taotlemise ja taastõendamise taotlemise tähtaeg on
1. oktoober 2019

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks tähtajaga 1. oktoober 2019.

Tervisedendaja kutsestandard on kaasajastatud ja kehtiv alates 2.05.2019 ning on kättesaadav siit.

Tervisedendaja kutsestandardiga, kutseomistamise korraga, sh taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda siin.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus.

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Avalduse ja eneseanalüüsi vorm on kättesaadav siit.

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed: kutseandmine@gmail.com. Paberkandjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele.

Ootame kõiki tervisedendajaid kutset taotlema või taastõendama!

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com

 


ETÜ ei toeta alkoholiaktsiisi langetamist

Eesti Tervisedenduse Ühing võttis toimunud üldkogul 03.06.2019 vastu seisukoha, et ühing ei toeta valitsuse tehtud otsust langetada lahja- ja kange alkoholi aktsiisi. Eesti Alkoholipoliitika rohelise raamatu alusel (2014) ei tohi alkohol võrrelduna sissetulekutega odavamaks muutuda ning pikemas perspektiivis peaks alkohol kallinema.

Seadusemuudatus on kehtestatud ilma avalikku arutelu ja võtmeorganisatsioonide seisukohti arvestamata, mis ei ole kohane kaasaegse kaasava valitsemise heale tavale. Alkoholi tarbimine on Konjuktuuriinstituudi uuringu „Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2018. aastal“ alusel langenud viimase kümne aasta madalaimale tasemele (10.1 liitrit absoluutalkoholi). Teiste riikide kogemusest (Taani, Soome) ei ole piisavalt tõendust, et alkoholi aktsiisi langetamine piirikaubandust vähendaks.

Riigi poliitikaga antakse lisaks maksumeetmetele ka olulised väärtussignaalid ühiskonnale. Alkoholi aktsiisi langetamisega on paratamatult antud ühiskonnale sõnum, et alkoholi joomine on normaalne igamehe õigus ning alkoholi madalam hind peaks ärgitama inimesi seda enam tarbima. Otsused, mille eesmärgiks on vaid lühiajaline omakasu ja erakondade populaarsus, et arvesta ühiskonna kui terviku huve.

Ootame riigikogult ja valitsuselt julgust teha alkoholiaktsiisi osas tervist toetavaid otsuseid.

 


Eesti Tervisedenduse Ühing viib 01.08–30.11.19 läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud projekti “Kaasatuse suurendamine tervisedenduse valdkonnas”

Projekti eesmärk on selgitada välja põhikirjalistest eesmärkidest prioriteetsed suunad ning lähtuvalt nendest koostada ühingu arengut ja liikmeskonda toetav tegevuskava. Projekt sai toetust summas 4000 eurot. 

 

 

 


Eesti Tervisedenduse Ühing ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm Leader

Raplamaal viiakse aastatel 2017-2019 läbi 5.-9. klasside laste seas kombineeritud metoodikaga koolikiusamise uuring – toimub internetipõhine küsitlusuuring, lisaks 4 fookusgrupi intervjuud, sh ka 4. klasside õpilased ja õpetajad. Kokku on uuritavaid antud uuringus ca 1800 inimest.

Uuringu läbiviimisega alustatakse 2017. aasta sügisel, 2018. aastal toimub andmete analüüs ning 2019. aastal tulemuste publitseerimine ning esitlemine. Uuringu tulemuste baasil valmib ka maakondlik tegevuskava/soovitused lasteasutustele. Uuringu tulemused koolide kaupa saavad ka lasteasutused, millest nad saavad teha omad järeldused ning planeerida sekkumisi kooli psühhosotsiaalse keskkonna edendamiseks ja laste vaimse tervise parendamiseks ning seeläbi koolikiusamise vähendamiseks. Kokkuvõttes toob uuring koolikiusamise teemale suurt tähelepanu, fokusseerib terviseteemad laste vaimsele tervisele, suhetele õpetajate ja õpilaste vahel, hoolivusele, varasele märkamisele ning õigeaegsele sekkumisele.