Juhatus

ETÜ üldkogu 07.06.2023 otsusega kuuluvad juhatusse:

Liina Riisenberg – juhatuse esimees

Irena Viitamees

Ave Vainu

Maarja Rahu

Kai Kukk

Epp Reedik

Volitused kehtivad kuni 22.06.2024