Tervisedendaja kutsestandard

Kutsestandard Tervisedendaja 6
Tervisedendaja kutsestandardis kasutatavad mõisted

Kutsestandardi tähis: 05-29052014-9.4.1/4k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Rahvatervis

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 2.05.2019

Kehtib alates: 2.05.2019

Kehtib kuni: 1.05.2024