Ajaloost

Mittetulundusühing Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) asutati Pärnus 17.septembril 1997.aastal. Asutajaliikmed oli Anu Kasmel, Aili Laasner,
Andrus Lipand, Kersti Lepik, Malle Kuusik, Helgi Hanioja, Imbi Jäe,
Kairi Saar, Taimi Parve, Reet Viigimaa, Kai Tamm.
ETÜ on asutatud tähtajatult.
Esimesse juhatusse valiti Anu Kasmel, Aili Laasner ja Kai Tamm.
Põhikirja alusel on ETÜ kui vabatahtliku ja liikmete omavalitsuse alusel tegutseva ühenduse eesmärgiks ühendada rahvatervise probleemide lahendamisest huvitatud inimesi, edendada tervist, korraldada täiendõpet tervisedenduse valdkonnas, arendada koolitus- ja nõustamistegevust, toetada paikondade koostööd ja infovahetust. ETÜ egiidi all saab arendada nii maakondlikku kui üleriigilist tervisedendusalast projekti- ja uurimustööd. Aastate jooksul on ühingu liikmed osalenud ka mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides.

ETÜ põhikirja on alates ühingu loomisest muudetud kahel korral:
02.oktoobril 2003.aastal ja 30.juunil 2006.aastal. Viimane redaktsioon
kehtib Pärnu Maakohtu otsusega alates 19.oktoobrist 2006.

Patendiameti kaubamärgi osakond andis 11.oktoobril 2005.a
Eesti Tervisedenduse Ühingu logole kaubamärgitunnistuse.
ETÜ on aastate jooksul korraldanud oma liikmete osalemist mitmetel rahvusvahelistel tervisedendusalastel konverentsidel, sh Pariisis, Londonis, Perugias (Itaalias), Prahas, Esbjergis (Taanis).

ETÜ on kahe rahvusvahelise organisatsiooni liige:
IUHPE (International Union for Health Promotion and Education) 2003-2006 Trustee Member ja alates 2007 aastast Institutional Member. http://www.iuhpe.org

Alates 2005 aastast oleme EUPHA (European Public Health Association) liige. Liikmete nimekiri. http://eupha.org
Ühiskondliku leppe liige on ETÜ aastast 2004. http://www.lepe.ee
18.aprillil 2005 andis Kutsekoda ( http://www.kutsekoda.ee ) Eesti Tervisedenduse Ühingule kui tervisedendaja kutsestandardi väljatöötajale (projektijuht Anu Kasmel) tervisedendaja kutse omistamise õigused.