Aumärgid

Teenetemärk on ETÜ kõrgeim autasu, mille väljaandmise eesmärgiks on tunnustada ja motiveerida isikuid, kellel on teeneid Eesti Tervisedenduse Ühingu ees. Teenetemärke jagatakse reeglina igal aastal ETÜ üldkogul. Teenetemärkide väljaandmist reguleerib ETÜ tunnustamise statuut:

  • Teenetemärgid on kuld- ja hõbemärk.
  • Kuldmärk on ETÜ kõrgeim autasu. Kuldmärk antakse väljapaistvale isikule, kellel on erakordselt suuri teeneid ETÜs ja/või isikule, kellel on pikaajaline panus ETÜ tegevusse (ühingu auliige, järjepidev pikaajaline tervisedenduslik tegevus, tunnustuse Aasta Tervisedendaja auhinnasaaja).
  • Hõbemärk on ETÜ autasu, mis antakse tervisedenduse hüvanguks tulemusliku ja aktiivse tööga silma paistnud liikmele või liikmeskonna ees suuri teeneid omavale isikule, kes on osalenud ETÜ tegevuses vähemalt 10 aastat.
  • Teenetemärke omistatakse reeglina igal aastal ETÜ üldkogul. Märkide kohta peetakse registrit, mille eest vastutab ETÜ juhatus.

KULDMÄRGIKAVALERID:

Jrk nr Ees- ja perekonnanimi Teene Otsuse nr ja kuupäev Kättesaamise koht ja aeg
1 Enno Kross Auliige 14.06.2013 15.06.2013 ETÜ üldkoosolek
2 Taimi Parve Auliige, ühingu asutajaliige 14.06.2013 25.10.2013 Lääne-Viru koosolek
3 Lagle Suurorg Auliige, ühingu austajaliige 14.06.2013 30.09.2013 TEH konverents
4 Andrus Lipand Auliige, ühingu asutajaliige, 14.06.2013 09.10.2013 poliitiline  debatt
5 Mai Maser Auliige 14.06.2013 18.07. Tartu koosolek
6 Tamara Janson Auliige 14.06.2013 15.06.2013 ETÜ üldkoosolek
7 Helgi Paidre Auliige 14.06.2013 10.09.2013 Võru koosolek
8 Malle Kuusik-Redel Auliige, ühingu asutajaliige 14.06.2013 10.09.2013 Võru koosolek
9 Inna Tur Auliige 14.06.2013 30.09.2013 TEH konverents
10 Hele Leek-Ambur Aasta Tervisedendaja 2009 14.06.2013 22.10.2013 TAITE- seminar
11 Elo Paap Aasta Tervisedendaja 2010 14.06.2013 15.06.2013 ETÜ üldkoosolek
12 Tiiu Härm Auliige,Aasta Tervisedendaja 2011 14.06.2013 30.09.2013 TEH konverents
13 Liana Varava Aasta Tervisedendaja 2012 14.06.2013 18.07.2013 Tartu koosolek
14 Anu Kasmel Ühingu asutajaliige, Aasta Tervisedendaja 2013 14.06.2013 09.10.2013 poliitiline debatt
15 Aili Laasner Ühingu asutajaliige, kauaaegne ühingu juht 14.06.2013 17.12.2013 ETÜ arendusseminar
16 Ülle Laasner kauaaegne liige ja ühingu juht 14.06.2013 15.06.2013 ETÜ üldkoosolek
17 Ljubov Niinimäki Kauaaegne Ida-Viru osakonna liige 27.02.2014 28.02.2014 ETÜ üldkoosolek
18 Imbi Jäe Kauaaegne Saaremaa tervisedendaja 05.06.2015 Üleriigiline tervisedenduse konverents
19 Vilma Tikerpuu Kauaaegne Hiiumaa tervisedendaja 05.06.2015 Üleriigiline tervisedenduse konverents

HÕBEMRGIKAVALERID:

Jrk nr Ees- ja perekonnanimi Teene Otsuse nr ja kuupäev Kättesaamise koht ja aeg
1 Imbi Jäe Ühingu asutajaliige, aktiivne tervisedendaja 14.06.2013 22.10.2013 TAI   TE-seminar
2 Leili Saluveer Kauaaegne liige, aktiivne tervisedendaja 14.06.2013 29.08.2013 traumanõukogude suvekool
3 Vilma Tikerpuu Kkauaaegne liige, aktiivne tervisedendaja 14.06.2013 22.10.2013 TAI TE-seminar
4 Lea Saul Aktiivne tervisedendaja, ETÜ kauaaegne juhatuse liige 14.06.2013 18.07.2013 Tartu koosolek
5 Olga Boitsov Aktiivne tervisedendaja, Lääne-Virumaa osakonna juht 14.06.2013 29.08.2013 traumanõukogude suvekool
6 Triin Lepp Kauaaegne liige, aktiivne tervisedenduse valdkonnaga tegeleja 14.06.2013  27.06.2014 ETÜ suvekool
7 Ülla-Karin Nurm Kauaaegne liige 14.06.2013  27.06.2014 ETÜ suvekool
8 Anneli Zirkel Kauaaegne liige, Tartu osakonna juht 14.06.2013 18.07. Tartu koosolek
9 Malle Roomeldi Kauaaegne liige 14.06.2013
10 Kai Tamm Ühingu asutajaliige, kauaaegne    juhatuse liige 14.06.2013
11 Marge Grauberg Kauaaegne liige, Ida-Virumaa osakonna juht 14.06.2013
12 Mare Udras Kauaaegne liige, aktiivne tervisedendaja 14.06.2013 15.06.2013 ETÜ üldkoosolek
13 Eha Anslan Kauaaegne liige, aktiivne tervisedendaja 14.06.2013 15.06.2013 ETÜ üldkoosolek
14 Kairi Kilp Aktiivne tervisedendaja 14.06.2013 15.06.2013 ETÜ üldkoosolek
15 Pille Javed Kauaaegne liige, aktiivne tervisedendaja 14.06.2013 09.10.2013 poliitiline debatt
16 Ene Mattus Kauaaegne liige, aktiivne tervisedendaja 14.06.2013 15.06.2013 ETÜ üldkoosolek
17 Margit Rikka Kauaaegne liige 14.06.2013 10.09.2013 Põlva koosolek
18 Ene Kniks Kauaaegne liige 14.06.2013 25.10. 2013 Lääne-Viru koosolek
19 Reet Kängsepp Kauaaegne raamatupidaja 12.06.2015 Üldkoosolek 12.06.2015
20 Evi Sikstus Aktiivne eakas ühingu liige 01.07.2016 Üldkoosolek 01.06.2016
21 Uno Valdmets Kauaaegne liige Üldkoosolek

16.06.2017

22 Lea Saul Kauaaegne liige, aktiivne tervisedendaja Üldkoosolek

16.06.2017

23 Kadri Hunt Kauaaegne liige Üldkoosolek

16.06.2017

24 Lilia Laul Kauaaegne liige Üldkoosolek

16.06.2017

25 Age Tamm Kauaaegne liige Üldkoosolek

16.06.2017

Teenetemärgi statuut