Tervisedendaja kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 • a) kõrgharidus;
 • b) erialase täienduskoolituse läbimine;
 • c) erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus (allkirjastatud);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
 4. täienduskoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 5. Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
 6. eneseanalüüs (vastavalt ETÜ kodulehel avaldatud vormile);
 7. soovi korral portfoolio (töid tutvustav mapp, publikatsioonide loetelu vms);
 8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:

 • a) erialase täiendkoolituse läbimine;
 • b) erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus (allkirjastatud);
 2. Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
 3. haridust ja täienduskoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad, mis on saadud taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul;
 4. tööalase tegevuse profiili, töö tulemuslikkuse ja arendustegevuste kirjeldus taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul ning erialase tegevuse perspektiiv (kuni 3000 tähemärki);
 5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

VORMID:

 1. Kutse taotlemise avaldus
 2. Esmasele kutse taotlejale: eneseanalüüsi vorm
 3. Taastõendajale: Tööalase tegevuse profiili, töö tulemuslikkuse ja arendustegevuste kirjeldus taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul ning erialase tegevuse perspektiiv (kuni 3000 tähemärki) esitatakse vabas vormis.
 4. Maksekorraldus

Tervisedendaja kutse andmise tasu suurus on 117 eurot ühe taotleja kohta esmase taotlemise korral ja 57 eurot ühe taotleja kohta taastõendamise korral.
Tasu kanda üle Eesti Tervisedenduse Ühingu arvelduskontole EE422200001120212667, märkides selgitusse kas

„Tervisedendaja kutse taotlemine, 2024. a EESNIMI PERENIMI“
„Tervisedendaja kutse taastõendamine, 2024. a EESNIMI PERENIMI“

Kutse taotlemise eest on võimalik tasuda ka arvega või paluda esitada arve kutse taotlemise eest kolmandale osapolele (nt Töötukassa). Teave soovist saada taotlemise summas arvet, esitada elektrooniliselt kutseandmine@gmail.com.

Tervisedendaja kutse hindamisstandard