Avaleht


Poliitikute soov on teha tervislikud valikud lihtsaimateks valikuteks

24. jaanuaril 2019 toimus Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöös korraldatud rahvatevise teemaline poliitikute debatt. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimunud üritusest võtsid osa seitsme erakonna esindajad – Vilja Toomast (Reformierakond), Kadri Haller-Kikkatalo (Erakond Eesti 200), Tõnis Mölder (Keskerakond), Tiit Meren (Isamaa Erakond), Riina Sikkut (Sotsiaaldemokraadid), Aleksander Laane (Eestimaa Rohelised) ja Merike Värik (Vabaerakond). Debatti modereerisid tervisedenduse eriala üliõpilased Eneli Kerro ja Merilin Varsamaa.

Poliitikute arvamust ja plaane võimalike meetmete osas küsiti seekord kahel teemal – ülekaalulisuse ja rasvumise vähendamine ning sõltuvusainete tarvitamise vähendamine. Rasvumise vähendamiseks pakuti välja erinevaid mooduseid, toodi välja, et kõik algab linnaplaneerimisest, et inimestel oleks mugav liikuda, lisaks mainiti tööandjate poolseid maksusoodustusi liikumiseks, head tööd koolides-lasteaedades ja eeskujude kaasamist kampaaniatesse. Samuti kõlas poliitikute hulgast seisukoht, et liikumisnormi peaks täis saama igapäevatoimetusi tehes ning tervislik valik tuleb inimeste jaoks lihtsaks teha. Rohkem emotsioone tekitas sõltuvusainete teema, jutuks olid nii kõrge alkoholiaktsiis kui piirikaubandus ja kanepi legaliseerimine. Mitmed poliitikud pöörasid tähelepanu juba toimivatele välismaistele programmidele ja tõid välja, et Eesti võiks samuti mujal toimivad mudelid üle võtta. Pärast debatti jätkus pikk arutelu kohvilauas.

Lisaks anti üritusel üle ka kuus tervisedendaja, kaks toitumisterapeudi ja kolm toitumisnõustaja kutsetunnistust. Täname osalenud poliitikuid, moderaatoreid ja kõiki kuulajaid!

Foto: Andrei Pugatšov

 


Eesti Tervisedenduse Ühing ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm Leader

Raplamaal viiakse aastatel 2017-2019 läbi 5.-9. klasside laste seas kombineeritud metoodikaga koolikiusamise uuring – toimub internetipõhine küsitlusuuring, lisaks 4 fookusgrupi intervjuud, sh ka 4. klasside õpilased ja õpetajad. Kokku on uuritavaid antud uuringus ca 1800 inimest.

Uuringu läbiviimisega alustatakse 2017. aasta sügisel, 2018. aastal toimub andmete analüüs ning 2019. aastal tulemuste publitseerimine ning esitlemine. Uuringu tulemuste baasil valmib ka maakondlik tegevuskava/soovitused lasteasutustele. Uuringu tulemused koolide kaupa saavad ka lasteasutused, millest nad saavad teha omad järeldused ning planeerida sekkumisi kooli psühhosotsiaalse keskkonna edendamiseks ja laste vaimse tervise parendamiseks ning seeläbi koolikiusamise vähendamiseks. Kokkuvõttes toob uuring koolikiusamise teemale suurt tähelepanu, fokusseerib terviseteemad laste vaimsele tervisele, suhetele õpetajate ja õpilaste vahel, hoolivusele, varasele märkamisele ning õigeaegsele sekkumisele.