Avaleht

Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) on tervisedenduse praktikute ja teadurite professionaalne ühendus Eestis

Liikmeskonda kuuluvad tervisedenduse spetsialistid, õppejõud, õpetajad, arstid, poliitikud, tervisedenduse üliõpilased ja spetsialistid tervise-, turvalisuse,  sotsiaal- ja haridusevaldkonna erinevatest sektoritest. ETÜ loodi 1997. aastal ja ETÜl on 10 osakonda üle Eesti.

Eesti Tervisedenduse Ühing ja  Eesti-Rootsi  Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm LEADER.

 

Eesti Tervisedenduse Ühingu projekti “Raplamaa elanike terviseinfo projekt” toetab maaelu edendamise programm LEADER.Leader uus logoel_leader

Partnerlus

Eesti Tervisedenduse Ühing on koostööpartner Spordimeditsiini Sihtasutuse projektis  EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“, mis on kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 1.11.2015-30.10.2018.

SPORTESTSPORTEST1