Avaleht

PÄEVAKAVAS:
· ennetavad meetmed ja tegevused rasvumise ning ülekaalulisuse vähendamiseks Eestis;
· ennetavad meetmed ja tegevused sõltuvusainete liigtarvitamise vähendamiseks Eestis;
· rahvatervise süsteem Eestis, fookus on tervisedenduse koordineerimisel paikkonnas.

Debatil osalevad Riina Sikkut (SDE), Tõnis Mölder (Keskerakond), Tiit Meren (ISAMAA), Aleksander Laane (Eestimaa Rohelised), Merike Värik (Vabaerakond), Kadri Haller-Kikkatalo (Eesti200).

Debatti juhivad tervisedenduse üliõpilased Merilin Varsamaa ja Eneli Kerro.

Ootame aktiivselt kaasa mõtlema Eesti Tervisedenduse Ühingu liikmed, tervisevaldkonna üliõpilasi, õppejõude ja praktikuid.

Ürituse raames antakse kätte ka 2018. aastal omistatud tervisedendaja, toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsetunnistused.

Anna enda osalusest teada hiljemalt 21.01 siin

 


Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kuus tervisedendaja kutset

Selleaastane tervisedendaja kutseandmise voor toimus alates oktoobrist, mil esitati kuus taotlust tervisedendaja kutse saamiseks. Läbi taotlejate eneseanalüüsi ja vestluse hindasid kompetentse kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi tervisedendaja kutsekomisjon 7. detsembril 2018.

Kutsekomisjon andis tervisedendaja kutsed tähtajaga 6.12.2023 järgmistele taotlejatele:
Tiia Pertel
Alice Haav
Nele Kunder
Kristi Mõistus
Liina Riisenberg
Kaidy Aljama

Soovime kutse saajatele edukat tööalast arengut edasiseks!

Järgmine tervisedendaja kutsevoor toimub 2019. aastal, dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.

Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tervisedendaja kutsekomisjoni esimees


Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustas 2018 aasta Tervisetegu raames Tervise Arengu Instituuti

 
Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustas 22.septembri Tervisemessil Tervise Arengu Instituuti 2018 aasta Tervisetegu raames kui pikaajalist tervisedenduse konverentside korraldamise eestvedajat.

Iga-aastased tervisedenduse konverentsid on tervisevaldkonna traditsioon, millel on oluline roll koostöö arendamisel ning mida iseloomustavad eelkõige tõenduspõhisus, aktuaalsus ja informatiivsus. Täname TAI-d ja kõiki teisi partnereid (Haigekassa, WHO Eesti Esindus, Sotsiaalministeerium jt) ning soovime edukat valimiste eelset (hoo)aega!


Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 1.oktoober 2018

Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, s.h. taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel . Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Avalduse ja eneseanalüüsi vorm on kättesaadav ETÜ kodulehel.

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed: kutseandmine@gmail.com. Paberkandjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele.

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com


PRESSITEADE
28.05.2018
Eesti Tervisedenduse Ühing

Aga Mina tahan olla tervisedendaja!

Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) on liitunud EV100 raames läbiviidava „Aga Mina“ väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaaniaga, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond. Alates 28. maist esitleb ETÜ tervisedenduse praktikuid ja tutvustab rahvatervise valdkonda. Kampaaniat läbiv sõnum on „Aga Mina tahan olla tervisedendaja“.

Terviseteemad saavad üha enam tähelepanu otsusetegijate poolt, näiteks viiakse Eestis ellu tõenduspõhist alkoholi- ja tubakapoliitikat. Samas on tervise ja heaolu valdkonnas regionaalselt suured erinevused, näitavad Tervise Arengu Instituudi koostatud maakondlikud ülevaated. Laste rasvumise seireuuringust selgub, et iga neljas 1. klassi laps on ülekaaluline või rasvunud. Need on vaid mõned näited rahvatervise saavutustest ja probleemidest, millega tegelevad tervisedenduse spetsialistid.

„Tervisedendaja töö on põnev ja mitmekesine, tööülesannete hulka kuulub nii tervisttoetava keskkonna loomine, tervise eestkoste, tervistedendavate tegevuste planeerimine ning elluviimine. Rahvatervis on intersektoraalne valdkond, mille eesmärk on pikendada inimeste eluiga, parendada nende elukvaliteeti ning vähendada tervisealast ebavõrdsust,“ kirjeldab tervisedenduse spetsialisti tööd ETÜ juhatuse liige Nele Kunder. „Antud kampaaniat toetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, kus on tervisedenduse eriala võimalik õppida 2007. aastast. See ei ole aga kõik, näiteks Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis saab õppida tervisejuhiks ning Tartu Ülikoolis rahvatervishoidu“ lisab Kunder.

ETÜ on 1997. aastal loodud üleriigiline rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon, mille üheksas osakonnas on täna tublisti üle saja liikme. ETÜ eesmärgiks on ühendada rahvatervise probleemide lahendamisest huvitatud inimesi, edendada tervist, korraldada täiendõpet tervisedenduse valdkonnas, arendada koolitus- ja nõustamistegevust, toetada paikkondade koostööd ja infovahetust. Aastate jooksul on ühingu liikmed ellu kutsunud rohkelt algatusi ja osalenud mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides.

Lisainformatsioon:
Eesti Tervisedenduse Ühing
info@tervis.ee

www.facebook.com/Tervisedendus/
www.agamina.ee/kampaania/


Eelteade: ETÜ üldkogu toimub 14.06.2018

Suur rõõm on teatada, et Eesti Tervisedenduse Ühingu üldkogu toimub 14.juunil 2018 kell 16.00 Oru hotellis Tallinnas.

Palume registreerida end hiljemalt 4.06.18 SIIN.

Täpsema päevakava lisame lähiajal.

ETÜ juhatus

 


Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) on tervisedenduse praktikute ja teadurite professionaalne ühendus Eestis

Liikmeskonda kuuluvad tervisedenduse spetsialistid, õppejõud, õpetajad, arstid, poliitikud, tervisedenduse üliõpilased ja spetsialistid tervise-, turvalisuse,  sotsiaal- ja haridusevaldkonna erinevatest sektoritest. ETÜ loodi 1997. aastal ja ETÜl on 10 osakonda üle Eesti.

 

Eesti Tervisedenduse Ühing ja  Eesti-Rootsi  Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm LEADER.

 

Eesti Tervisedenduse Ühingu projekti “Raplamaa elanike terviseinfo projekt” toetab maaelu edendamise programm LEADER.Leader uus logoel_leader

Partnerlus

Eesti Tervisedenduse Ühing on koostööpartner Spordimeditsiini Sihtasutuse projektis  EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“, mis on kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 1.11.2015-30.10.2018.

SPORTESTSPORTEST1