Tervisedendaja kutse taotlemise tähtaeg on 2. november 2020

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks või kutse taastõendamiseks tähtajaga 2. november 2020.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Taastõendamisel rakendatakse vestlust vajadusel.

Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, sh eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (esmasel taotlemisel 117 eurot, taastõendamisel 57 eurot).

Avaldus ja dokumendid saata soovitavalt digitaalselt, e-postiga aadressile kutseandmine@gmail.com.

Lisainfot leiad: https://www.tervis.ee/kutseomistamine/tervisedendaja-kutse/ 

Sirje Vaask
ETÜ liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com