Aga Mina tahan olla tervisedendaja!

PRESSITEADE
28.05.2018
Eesti Tervisedenduse Ühing

Aga Mina tahan olla tervisedendaja!

Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) on liitunud EV100 raames läbiviidava „Aga Mina“ väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaaniaga, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond. Alates 28. maist esitleb ETÜ tervisedenduse praktikuid ja tutvustab rahvatervise valdkonda. Kampaaniat läbiv sõnum on „Aga Mina tahan olla tervisedendaja“.

Terviseteemad saavad üha enam tähelepanu otsusetegijate poolt, näiteks viiakse Eestis ellu tõenduspõhist alkoholi- ja tubakapoliitikat. Samas on tervise ja heaolu valdkonnas regionaalselt suured erinevused, näitavad Tervise Arengu Instituudi koostatud maakondlikud ülevaated. Laste rasvumise seireuuringust selgub, et iga neljas 1. klassi laps on ülekaaluline või rasvunud. Need on vaid mõned näited rahvatervise saavutustest ja probleemidest, millega tegelevad tervisedenduse spetsialistid.

„Tervisedendaja töö on põnev ja mitmekesine, tööülesannete hulka kuulub nii tervisttoetava keskkonna loomine, tervise eestkoste, tervistedendavate tegevuste planeerimine ning elluviimine. Rahvatervis on intersektoraalne valdkond, mille eesmärk on pikendada inimeste eluiga, parendada nende elukvaliteeti ning vähendada tervisealast ebavõrdsust,“ kirjeldab tervisedenduse spetsialisti tööd ETÜ juhatuse liige Nele Kunder. „Antud kampaaniat toetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, kus on tervisedenduse eriala võimalik õppida 2007. aastast. See ei ole aga kõik, näiteks Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis saab õppida tervisejuhiks ning Tartu Ülikoolis rahvatervishoidu“ lisab Kunder.

ETÜ on 1997. aastal loodud üleriigiline rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon, mille üheksas osakonnas on täna tublisti üle saja liikme. ETÜ eesmärgiks on ühendada rahvatervise probleemide lahendamisest huvitatud inimesi, edendada tervist, korraldada täiendõpet tervisedenduse valdkonnas, arendada koolitus- ja nõustamistegevust, toetada paikkondade koostööd ja infovahetust. Aastate jooksul on ühingu liikmed ellu kutsunud rohkelt algatusi ja osalenud mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides.

Lisainformatsioon:
Eesti Tervisedenduse Ühing
info@tervis.ee

www.facebook.com/Tervisedendus/
www.agamina.ee/kampaania/