Eesti Tervisedenduse Ühing valib 8. korda aasta tervisedendajat ja 7. korda aasta tervisesõpra

Aasta tervisedendaja on organisatsioonisisene tunnustamine.
Aasta tervisedendaja kandidaadi kriteeriumid on järgmised: pikaajaline (vähemalt 5 aastat) ja tulemuslik tervisedenduslik tegevus ja/või väga eriline ning silmapaistev saavutus.
Aasta tervisesõber on organisatsiooniväline tunnustamine. Selleks võib olla avaliku elu tegelane/organisatsioon, kes on tervise tähtsustamisele kaasa aidanud või isik, kes on  rahvatervise valdkonnas midagi erilist korda saatnud.
ETÜ liikmetel on võimalus esitada konkursile kandidaate (vabas vormis, kuni 1 A4)  31. märtsini e-posti aadressil:laasner@gmail.com.
Laureaadid valib ETÜ juhatus konsensuse või lihthääletuse tulemusena.
Laureaadid kuulutatakse välja maailma tervisepäeval 7. aprillil 2016.
Laureaate tunnustame üle-eestilisel tervisedenduse konverentsil 3. juunil 2016.a. või ETÜ suvekoolis 1. juulil 2016.a.
Eelmisel aastal pälvisid aasta tervisedendaja tiitli Vilma Tikerpuu ja Imbi Jäe  ning aasta tervisesõbra tiitli näitleja Henrik Kalmet.
Aasta tervisesõbra auhind on rahaline preemia ning aasta tervisesõbra auhinnaks on meene.
Aktiivset osalust soovides
ETÜ juhatus