Euroopa Tervisedendaja (EurHP) kutset omavad kolm tervisedendajat

Aprillis-mais toimus sel aastal esimene tervisedendaja kutseandmise voor, mille järgselt 14. mail kinnitati  kolmele kandidaadile nii Kutsekoja kui  Euroopa Tervisedendaja (EuHP) kutse: Elo Paap, Sirje Vaask ja Ülla-Karin Nurm.

Aastatest 2006-2009 omavad tervisedendaja kutset 15 inimest.

Järgmine tervisedendaja kutsevoor toimub sügisel 2015.