Paikkondliku tervisedenduse 20 sünnipäeva tähistamine ning raamatu „Paikkonna tervisedendus 20“ esitlus

Eesti Tervisedenduse Ühing
PRESSITEADE 14.12.2015

Paikkondliku tervisedenduse 20 sünnipäeva tähistamine ning raamatu  „Paikkonna tervisedendus 20“  esitlus

Aastal 1995 loodi üleriigiline võrgustik maavalitsustes – koolitati välja ja rakendati tööle igas maavalitsuses tervisedenduse spetsialist, kes on tänaseks loonud oma maakonna  tervisedenduslikud võrgustikud ning toimivad nii üleriigilised kui paikkondlikud terviseprogrammid.

Eesti Tervisedenduse Ühingu eestvedamisel toimub 15.detsembril, algusega kell 15.00, Sotsiaalministeeriumi 5. korruse saalis raamatu „Paikkonna tervisedendus 20“ esitlus.

Ajalooline raamat annab ülevaate paikkondliku tervisedenduse loomisest tänapäevani. Pikaajalist protsessi meenutavad Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituut. Tervisedendajaid koolitatakse täna kahes kõrgkoolis – sellest annavad ülevaate Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž.

Raamatu kõige emotsionaalsem osa on kõikide maakondade ja kahe suure linna- Tallinna ja Tartu – peatükid illustreerituna lustakate piltidega elluviidud tegevustest.

Ka maavanemad ja linnapead on oma arvamust avaldanud ning paikkondliku tervisedenduse tulemuslikkusest on koostanud kokkuvõtva artikli Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Dr Anu Kasmel, tänu kellele kogu tervisedenduse süsteem Eestis on alguse saanud, on öelnud järgmist: „Mul on olnud õnn ja rõõm olla Eesti tervisedenduse arengu sünni ja kujunemise üheks asjaosaliseks. Teades, et tervist luuakse seal, kus inimesed elavad, mängivad, õpivad ja töötavad, mida on kinnitanud Maailma Terviseorganisatsioon, oli just seetõttu Eestis tervisedenduse süsteemi loomisel ja struktuuride arenduses oluline viia tervise arenduse võimalused võimalikult inimestele lähedale“.

Eesti Tervisedenduse Ühing (loodud 1997. aastal) koondab tervisedenduse teadureid ja praktikuid  Eestis. Oma raamatuga tahame jäädvustada paikkonna tervisedenduse ajalugu ning tänada ja tunnustada kõiki, kes Eesti rahva tervise ja heaolu nimel on aastaid panustanud.

Lisainfo: Ülle Laasner, juhatuse liige
Telefon: 52840902 e-posti aadress: laasner@gmail.com