Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemine

Eesti Tervisedenduse Ühingul on hea meel teatada, et võtame vastu dokumente toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemiseks kuni 29.12.2015.

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. Vormikohane avaldus
  2. Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
  3. Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st), CV lisad
  4. Haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad
  5. Täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
  6. Tööalase tegevuse ja kutsestandardiga seotud tööperspektiivi ning arengusuundade kirjeldus, soovi korral täiendavalt portfoolio (töid tutvustav mapp), publikatsioonide loetelu vms.
  7. Nõusolek (avalduse osana) kokkulepitud ajavahemikus hindamiskomisjoni poolt suunatud juhtumiuuringu läbiviimiseks ning selle kohta kutse andjale eelinfo (kliendi/patsiendi kirjeldus), nõustamise helisalvestuse ja nõustamise dokumenteeritud tulemuste edastamiseks.
  8. Maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise koh

Kutse taotlemise maksumus esmakordsel taotlemisel toitumisnõustajale on 220 eurot, toitumisterapeudile 430 eurot, mis kanda Eesti Tervisedenduse Ühingu arvelduskontole  EE422200001120212667.

Avaldusi ja taotlemise dokumendid esitada elektrooniliselt aadressil kutseandminetoitumisnoustaja@gmail.com. Täiendav info: sirjev@tlu.ee