Euroopa Tervisedendaja (EurHP) kutse taotlemine

Eesti Tervisedenduse Ühingul on hea meel teatada, et võtame vastu dokumente Euroopa Tervisedendaja (EurHP) kutse taotlemiseks kuni 20.11.2015.

Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. Avaldus vabas vormis
  2. Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart).
  3. Haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
  4. Täienduskoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
  5. Curriculum vitae.
  6. Tervisedenduse alane viimase 5 aasta töö eneseanalüüs kutsestandardite alusel: Hindamisstandardi lisa Eneseanalüüsi vorm
  7. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (ETÜ liikmetele. Akrediteerimise maksumus  esmakordsel taotlemisel 60 eurot, mis kanda Eesti Tervisedenduse Ühingu arvelduskontole  EE422200001120212667

Avaldusi ja taotlemise dokumendid esitada elektrooniliselt aadressil kutseandmine@gmail.com. Täiendav info: anu.kasmel@gmail.com.