Aga Mina toetan erialast arengut tervisevaldkonna kutsete andjana!

27. novembril 2014 sai Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) Kutsekojalt kahe kutse väljaandmise õiguse.

Tervisedendaja kutset annab ETÜ juba 2005. aastast. ETÜ oli ka tervisedendaja kutsestandardi väljatöötaja. Tänaseks on välja on antud kutsetunnistus 17-le eksperdile, kümneks aastaks ning ühe kutse kehtivust on juba ka taastõendatud.

Lisaks tervisedendaja kutse andmise õigusele on ETÜ-l ka toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse omistamise õigus. Tänaseks on nõustaja kutse antud kümnele taotlejale ning terapeudi kutse neljale taotlejale.

2017. aastal tunnustas Kutsekoda ETÜ-t kui selgesõnalist teejuhti kutse taotlejale.

Miks me oleme tunnustatud kutse andja?

Eestis on palju inimesi, kes pakuvad erinevaid tervise ja toitumisega seotud teenuseid. Kutse omistamine on vajalik terviseturul tegutsejate ja nõustajate tööalase kompetentsuse kinnitamiseks, kes võivad oma baashariduse ja erialalised lisapädevused olla omandanud nii Eestis kui mujal. Millegipärast pean jätkuvalt tõendama erinevatele osapooltele, näiteks ajakirjanikele või riigiasutustele, et kutsetunnistuse olemasolu või mitteolemasolu ei ole ainus kompetentsuse näitaja ja ka kutsetunnistuseta nõustaja võib olla kompetentne. Kutsetunnistus on nagu kvaliteedimärk, see peaks andma spetsialistile juurde tema tööks vajalikku enesekindlust.

ETÜ kutse väljaandjana on laiapõhjaline mittetulunduslik ühendus, kes ei ole koolitamise ja teenuste osutamise osapooltega seotud ning pakub seeläbi sõltumatut koostöövormi. Mõlema kutse väljaandmise kavandamisel on ETÜ teinud tänuväärset koostööd Tervise Arengu Instituudi ja teiste asutustega.

Avalik info kutsetunnistusega spetsialistide kohta on vajalik eelkõige kliendile (kutset omavaid nõustajaid saab nö tarbijale soovitada) ja koostööpartnerile aga on ka eelduseks avalike teenuste rahastamisel ja tegevuse kvaliteedi hindamisel.

Kui arvatakse, et kutsete andmisega saab lihtsat tulu teenida, siis nii see ei ole, pigem panustavad kõik osapooled, nii komisjoni liikmed, hindajad kui administraatorid sellesse väga palju oma vabatahtlikku ja tasustamata tööaega. Lisaväärtus kutse andmise arendamisel on see, et erinevates sektorites tegutsejad kasutaksid korrektseid erialaseid mõisteid ja et meie tegevus oleks tõenduspõhine, kvaliteetne ning kliendikeskne.

Kutsete andmise korraldajana olen ma 2015. aastast seisnud hea selle eest, et ETÜ poolt korraldatav protsess oleks kaasav, läbipaistev ja selge. Iga protsess pareneb ajas ja väikesed administratiivsed tõrked on alati õppimise võimalus edasiseks.

Kel tekkis huvi saada oma kompetentsuse kinnituseks juurde ka kutsetunnistus, siis vaadake www.tervis.ee. Taotlusi ootame augustis ja septembris!

Sirje Vaask, MPH, PhD

Sirje Vaask on ETÜ juhatuse liige, tervisedendaja kutsekomisjoni esimees, toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjoni esimees. Lisaks tegevustele ETÜ-s on ta ka Kutsekojas tegutseva Tervishoiu Kutsenõukoja liige ning loovterapeudi kutsekomisjoni liige