Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kaks toitumisterapeudi ja kolm toitumisnõustaja kutset

Selleaastane toitumisvaldkonna kutseandmise voor toimus alates augustist, mil esitati kuus taotlust kutse saamiseks. Läbi testi, simulatsioonülesande, praktilise ülesande ja vestluse hindasid kompetentse kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi toitumisnõustaja- ja terapeudi kutsekomisjon 18. detsembril 2018.

Kutsekomisjon andis toitumisterapeudi kutsed tähtajaga 17.12.2023 järgmistele taotlejatele:
Külli Holsting
Elle Kalamägi

Kutsekomisjon andis toitumisnõustaja kutsed tähtajaga 17.12.2021 järgmistele taotlejatele:
Kärt Jalajas
Enel Vesiaid
Stella Ostrat

Soovime kutse saajatele edukat tööalast arengut edasiseks!

Käesoleval aastal lõpevad ETÜ volitused toitumisvaldkonna kutsete andmisel. 2019. aastal toimub uus konkurss kutse andja leidmiseks ning kinnitatud uus kutse andja kuulutab välja uue taotlemise vooru. 28.11.2018 on kinnitatud ka uued kutsestandardid. Tervisedenduse Ühing jätkab edaspidi tervisedendaja kutse andjana, mis on ETÜ peamine tegevusprofiil.

 

Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Toitumisnõustaja- ja terapeudi kutsekomisjoni esimees