Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kuus tervisedendaja kutset

Selleaastane tervisedendaja kutseandmise voor toimus alates oktoobrist, mil esitati kuus taotlust tervisedendaja kutse saamiseks. Läbi taotlejate eneseanalüüsi ja vestluse hindasid kompetentse kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi tervisedendaja kutsekomisjon 7. detsembril 2018.

Kutsekomisjon andis tervisedendaja kutsed tähtajaga 6.12.2023 järgmistele taotlejatele:
Tiia Pertel
Alice Haav
Nele Kunder
Kristi Mõistus
Liina Riisenberg
Kaidy Aljama

Soovime kutse saajatele edukat tööalast arengut edasiseks!

Järgmine tervisedendaja kutsevoor toimub 2019. aastal, dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.

 

Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tervisedendaja kutsekomisjoni esimees