Eesti Tervisedenduse Ühingu uus juhatus kogunes esimeseks koosolekuks

Kahel järgneval aastal juhib ühingut üldkogul valitud kuueliikmeline juhatus koosseisus Nele Kunder, Sirje Vaask, Brith Kupper, Lea Saul, Liisa Salak ja Kai Kukk. Uus juhatus kogunes juuli lõpus, et jagada vastutusvaldkonnad, arutada ühingu liikmete ootuste ja ühingu tuleviku teemadel ning panna paika esmane tegevusplaan. Juhatuse esimeheks valiti ühehäälselt Nele Kunder, kes on olnud ühingu liige aastast 2009 ja juhatuse liige aastast 2016. Hetkel on tema põhitöö tervisedendaja õppekava kureerimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Eesti Tervisedenduse Ühingu üldkogu toimus 14. juunil 2018. Kinnitati 2017. aasta majandusaasta aruanne, kinnitati revisjonikomisjoni aruanne, arutleti tervisedendaja kutsevajadusest ja motivatsioonist, kommunikatsioonist ühingus sees ja väljapoole ning ETÜ koostöövõimalustest.

Ühingu postiaadress täpsustub aasta jooksul, üldine e-post on jätkuvalt info@tervis.ee.

Soovime uuele juhatusele häid ideid ja energiat nende elluviimiseks!

Sirje Vaask, MPH, PhD
ETÜ juhatuse liige