Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlejaid on tänavu kuus

Kahel eelneval aastal on toimunud Eesti Tervisedenduse Ühingu koordineerimisel toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voor, kutsete taotlejaid oli vastavalt kolm ja 13. Sel aastal laekus Eesti Tervisedenduse Ühingule neli taotlust toitumisnõustaja kutse saamiseks ja kaks taotlust toitumisterapeudi kutse saamiseks.
Hindamise protsessis toimub dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, kliendiga praktiline ülesanne, vestlus, terapeudil ka simulatsioonülesanne. Protsessi tulemused selguvad aasta lõpuks.
Soovime taotlejatele edu!

Sirje Vaask, MPH, PhD
ETÜ juhatuse liige
Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjoni esimees