2013. aastal toimub projekt „Eesti Tervisedenduse Ühingu võimestamine ja suutlikkuse suurendamine“, mida rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Projekt on suunatud MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing võimekuse tõstmisele – organisatsiooni strateegilisele arendamisele, liikmeskonna võimestamisele ja  ühingu jätkusuutlikkuse tagamisele.

Projekt „Eesti Tervisedenduse Ühingu võimestamine ja suutlikkuse suurendamine“ keskendub üleriigilise organisatsiooni liikmeskonna aktiviseerimisele, tervisedenduse alase pädevuse tõstmisele, sise- ja väliskommunikatsiooni parendamisele, suutlikkusele hinnata ühiskondlikku mõju, seda osata kommunikeerida nii liikmetele kui avalikkusele ja poliitilise toetuse saamise oskuse arendamisele.

Projekti tegevused:

Poliitiline debatt

Liikmeskonna ühistegevused – suvekool

Osakondade arendusseminarid – ETÜ juhatuse kohtumised osakondade liikmetega

Koolitused organisatsiooni juhtidele

Ühingu arengukava 2014-2017 koostamine

Liikmete tunnustamissüsteemi välja töötamine

KÜSK-i poolt eraldatud toetus projekti elluviimiseks on 7 716, 80 (seitse tuhat seitsesada kuusteist) eurot ja 80 senti. Projekti toimumise periood on 01.03.2013-31.12.2013.

 

 

kysk-Sisemin