KÜSKi projekt lõpusirgel

KÜSK projekti suuremad tegevused on lõppenud: toimunud on ETÜ suvekool juunis, läbi viidud poliitiline tervisedebatt oktoobris, külastatud on kõiki osakondi üle Eesti. Viimane üritus toimus 17.12. – arengupäev laiendatud juhatusega.

Valmimas on ETÜ arengukava aastateks 2013-2017, mille võtame vastu veebruaris, ühingu üldkogul.

Osakonnad hindavad jaanuaris 2014 oma suutlikkust, võrdlus toimub 2009. aasta hindamise tulemustega.