Aga Mina panustan paikkonna tervisedenduse arengusse ja koostöösse!

Alates 2018. aastast vastutavad rahvatervise koordineerimise eest maakondades omavalitsuste liidud või arenduskeskused. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialistina on mul mitmeid rolle: poliitika toetamine, elanikkonna gruppide võimestamine, tervist toetavate protsesside vahendamine jms. Sekkumisi tuleb kavandada üksikindiviididele, elanikkonna gruppidele, organisatsioonidele ning kogu rahvastikule. Tervisedenduse võtmesõna on koostöö, mida tehakse maakonnas erinevatel tasanditel. Koostööpartneriteks on näiteks...
Vaata rohkem

Aga Mina vähendan enda nutiseadmete kasutamist!

Eesti Statistikaameti andmetel oli 2017. aastal igapäevaseid interneti kasutajaid 16‒74-aastaste seas 90% ning 16‒24-aastastest elanikest 98%. Pole enam üllatuslik kui vanaemal on Facebook ja väikevend tahab saada youtuber’iks. Elame ajastul, mil meie elus omavad olulist tähtsust suuremad ja väiksemad ekraanid – televiisorid, arvutid, tahvelarvutid ja nutitelefonid. Olles näiteks poes, tänaval, koolis või ühistranspordis on näha,...
Vaata rohkem

Aga Mina toetan erialast arengut tervisevaldkonna kutsete andjana!

27. novembril 2014 sai Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) Kutsekojalt kahe kutse väljaandmise õiguse. Tervisedendaja kutset annab ETÜ juba 2005. aastast. ETÜ oli ka tervisedendaja kutsestandardi väljatöötaja. Tänaseks on välja on antud kutsetunnistus 17-le eksperdile, kümneks aastaks ning ühe kutse kehtivust on juba ka taastõendatud. Lisaks tervisedendaja kutse andmise õigusele on ETÜ-l ka toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi...
Vaata rohkem

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemine aastal 2018

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemine aastal 2018   Eesti Tervisedenduse Ühingul on hea meel teatada, et võtame vastu dokumente toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemiseks kuni 01. augustini 2018.  Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine   Infopäevad kutse taotlemisest huvitatutele toimuvad 19. juunil 2018 kell 16.30 ning 10. juulil 2018 kell 15 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt...
Vaata rohkem

Aga Mina tahan olla tervisedendaja!

PRESSITEADE 28.05.2018 Eesti Tervisedenduse Ühing Aga Mina tahan olla tervisedendaja! Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) on liitunud EV100 raames läbiviidava „Aga Mina“ väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaaniaga, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond. Alates 28. maist esitleb ETÜ tervisedenduse praktikuid ja tutvustab rahvatervise valdkonda. Kampaaniat läbiv sõnum on „Aga Mina tahan olla tervisedendaja“...
Vaata rohkem

Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 5. september 2018

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks  ja taastõendamiseks tähtajaga 05.september 2018.a. Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, s.h. taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel . Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot. Avalduse ja eneseanalüüsi vorm on kättesaadav  ETÜ kodulehel. Info kutse taotlemisest antakse ETÜ...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt valiti 2018. aasta tervisesõbraks Margus Viigimaa ja aasta tervisedendajaks Andrus Lipand

Eesti Tervisedenduse Ühing pressiteade 7.aprill 2018   Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt valiti 2018. aasta tervisesõbraks Margus Viigimaa ja aasta tervisedendajaks Andrus Lipand   Margus Viigimaa on kardioloog, professor, tervise edendaja ja õppejõud. Ta on olnud südametervise valdkonnas üks olulisemaid kõneisikuid üle 20 aasta.   Margus Viigimaa on arst, kelle tegevuse, teadustöö ja rahvusvahelise koostöö fookuses...
Vaata rohkem

Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud Eesti Tervisedenduse Ühingu auliige Enno Kross.

Kalli Enno kohta kirjutab Vikipeedia järgmiselt: Enno Kross (18.02.1935-26.02.2018) oli eesti arst, karskusliikumise tegelane ja tervisedendaja, üks esimesi Eesti neuroanestesiolooge ja intensiivraviarste. Kross lõpetas 1961. aastal TRÜ arstiteaduskonna ning asus tööle tol ajal Eesti ainsas intensiivraviosakonnas Tartu närvikliiniku hingamiskeskuses. See oli ka üks vähestest intensiivraviüksustest kogu Nõukogude Liidus. Aastatel 1964–1996 oli ta hingamiskeskuse (nüüd TÜ...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühing andis tervisedendaja kutse

Detsembris toimus sel aastal tervisedendaja kutseandmise voor, esitati üks taotlus kutse taastõendamiseks. Hindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, vajadusel vestlus. Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi tervisedendaja kutsekomisjon 19. detsembril 2017. Kutsekomisjon andis tervisedendaja kutse Ülle Laasnerile tähtajaga kuni 18.12.2022. Soovime kutse saajale edukat tööalast arengut edasiseks! Järgmine tervisedendaja kutsevoor toimub 2018 aasta märtsis-aprillis. Sirje Vaask, MPH,...
Vaata rohkem

Alkoholi tervisemõju ja soovitused

Eesti Tervisedenduse Ühing koostöös Euroopa Rahvatervise Assotsiatsiooniga (EUPHA, European Public Health Association), on kokku pannud ülevaate alkoholi tervisemõjust ning efektiivsetest sekkumistest. Ülevaatesse on valitud 11 artiklit aastatest 2013-2017. Koostatud teaduskirjanduse ülevaade on abiks meie poliitikutele ja valdkonna ekspertidele arendamaks diskussiooni ja rakendamaks ka Euroopa Liidu eesistujana ettepanekuid ja poliitikaid, mis vähendaks alkoholi tarbimist ning liigtarbimist...
Vaata rohkem