Tervisedendaja kutse taotlemise ja taastõendamise taotlemise tähtaeg on 1. oktoober 2019

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks  ja taastõendamiseks tähtajaga 01.oktoober 2019.a.

Tervisedendaja kutset on kaasajastatud uuendatud kutse on kehtiv alates 02.05.2019 ning on kättesaadav siit.

Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, s.h. taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda siin.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus.

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Avalduse ja eneseanalüüsi vorm on kättesaadav  siit.

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed: kutseandmine@gmail.com. Paberkandjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele.

Ootame kõiki tervisedendajaid kutset taotlema või taastõendama!

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com