Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kaks toitumisterapeudi ja kolm toitumisnõustaja kutset

Selleaastane toitumisvaldkonna kutseandmise voor toimus alates augustist, mil esitati kuus taotlust kutse saamiseks. Läbi testi, simulatsioonülesande, praktilise ülesande ja vestluse hindasid kompetentse kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi toitumisnõustaja- ja terapeudi kutsekomisjon 18. detsembril 2018. Kutsekomisjon andis toitumisterapeudi kutsed tähtajaga 17.12.2023 järgmistele taotlejatele: Külli Holsting Elle Kalamägi Kutsekomisjon andis toitumisnõustaja kutsed tähtajaga...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kuus tervisedendaja kutset

Selleaastane tervisedendaja kutseandmise voor toimus alates oktoobrist, mil esitati kuus taotlust tervisedendaja kutse saamiseks. Läbi taotlejate eneseanalüüsi ja vestluse hindasid kompetentse kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi tervisedendaja kutsekomisjon 7. detsembril 2018. Kutsekomisjon andis tervisedendaja kutsed tähtajaga 6.12.2023 järgmistele taotlejatele: Tiia Pertel Alice Haav Nele Kunder Kristi Mõistus Liina Riisenberg Kaidy Aljama...
Vaata rohkem

Aga Mina muudan koolikeskkonda tervisttoetavamaks!

Õpin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tervisedenduse eriala 3. kursusel ning sooritan ka samas organisatsioonis hetkel oma praktikat. Praktika üheks põnevaks väljakutseks soovin oma meeskonnaga rajada kõrgkooli siseterviseraja, et ka meie tudengitel ja töötajatel oleks pikkadel koolipäevadel võimalus ennast aktiivselt liigutada ning pauside ajal koos sõprade või kolleegidega midagi toredat teha. Kuna liikumisvõimaluste loomise teemaga ise praegu...
Vaata rohkem

Tervisedendaja kutse taotlejaid on tänavu kuus

Eelneval aastal toimunud Eesti Tervisedenduse Ühingu tervisedendaja kutseandmise voorus antui välja vaid 1 kutse- taastõendamisena. On hea meel, et sel aastal on tervisedendaja kutse taotlejaid 6, kõik taotlevad kutset esmakordselt. Hindamise protsessis toimub dokumentide ülevaatamine, hindamine eneseanalüüsi alusel ning vestlus. Protsessi tulemused selguvad aasta lõpuks, kutse antakse viieks aastaks.   Soovime taotlejatele edu! Sirje Vaask,...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustas 2018 aasta Tervisetegu raames Tervise Arengu Instituuti

Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustas 22.septembri Tervisemessil Tervise Arengu Instituuti 2018 aasta Tervisetegu raames kui pikaajalist tervisedenduse konverentside korraldamise eestvedajat. Iga-aastased tervisedenduse konverentsid on tervisevaldkonna traditsioon, millel on oluline roll koostöö arendamisel ning mida iseloomustavad eelkõige tõenduspõhisus, aktuaalsus ja informatiivsus. Täname TAI-d ja kõiki teisi partnereid (Haigekassa, WHO Eesti Esindus, Sotsiaalministeerium jt) ning soovime edukat valimiste...
Vaata rohkem

Tähelepanu: Muutus tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg

Võttes arvesse huvigruppide pöördumise, pikendas Eesti Tervisedenduse Ühing tervisedendaja kutse taotlemise tähtaega 1. oktoobrini 2018. Tervis on üks keeruline kontseptsioon ja tervisedendaja rahvastiku tervise parendamisel oluline võtmeisik. Kui oled töötanud rahvatervise valdkonnas juba mõnda aega ja saatnud korda nii mõndagi või soovid oma karjääri algusele tugevat alust, siis taotle oma kompetentsuse ametlikuks kinnituseks kutsetunnistus!...
Vaata rohkem

Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 5. september 2018

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks  ja taastõendamiseks tähtajaga 05.september 2018.a. Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, s.h. taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel . Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot. Avalduse ja eneseanalüüsi vorm on kättesaadav  ETÜ kodulehel. Info kutse taotlemisest antakse ETÜ...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühingu uus juhatus kogunes esimeseks koosolekuks

Kahel järgneval aastal juhib ühingut üldkogul valitud kuueliikmeline juhatus koosseisus Nele Kunder, Sirje Vaask, Brith Kupper, Lea Saul, Liisa Salak ja Kai Kukk. Uus juhatus kogunes juuli lõpus, et jagada vastutusvaldkonnad, arutada ühingu liikmete ootuste ja ühingu tuleviku teemadel ning panna paika esmane tegevusplaan. Juhatuse esimeheks valiti ühehäälselt Nele Kunder, kes on olnud ühingu liige...
Vaata rohkem

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlejaid on tänavu kuus

Kahel eelneval aastal on toimunud Eesti Tervisedenduse Ühingu koordineerimisel toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voor, kutsete taotlejaid oli vastavalt kolm ja 13. Sel aastal laekus Eesti Tervisedenduse Ühingule neli taotlust toitumisnõustaja kutse saamiseks ja kaks taotlust toitumisterapeudi kutse saamiseks. Hindamise protsessis toimub dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, kliendiga praktiline ülesanne, vestlus, terapeudil ka simulatsioonülesanne. Protsessi tulemused selguvad...
Vaata rohkem

Aga Mina panustan paikkonna tervisedenduse arengusse ja koostöösse!

Alates 2018. aastast vastutavad rahvatervise koordineerimise eest maakondades omavalitsuste liidud või arenduskeskused. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialistina on mul mitmeid rolle: poliitika toetamine, elanikkonna gruppide võimestamine, tervist toetavate protsesside vahendamine jms. Sekkumisi tuleb kavandada üksikindiviididele, elanikkonna gruppidele, organisatsioonidele ning kogu rahvastikule. Tervisedenduse võtmesõna on koostöö, mida tehakse maakonnas erinevatel tasanditel. Koostööpartneriteks on näiteks...
Vaata rohkem