Eesti Tervisedenduse Ühing ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm Leader

Raplamaal viiakse aastatel 2017-2019 läbi 5.-9. klasside laste seas kombineeritud metoodikaga koolikiusamise uuring – toimub internetipõhine küsitlusuuring, lisaks 4 fookusgrupi intervjuud, sh ka 4. klasside õpilased ja õpetajad. Kokku on uuritavaid antud uuringus ca 1800 inimest. Uuringu läbiviimisega alustatakse 2017. aasta sügisel, 2018. aastal toimub andmete analüüs ning 2019. aastal tulemuste publitseerimine ning esitlemine. Uuringu...
Vaata rohkem

Septembris ei joo, ka targalt mitte!

Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustab Tervise Arengu Instituuti  väga vajaliku kampaania käivitamise eest „Septembris ei joo“, millega on liitunud tuhanded osalejad avalikult, lisaks tuhanded seda mitteavalikult esitledes. Samaaegselt on Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit käivitamas jootargalt.ee lehel oma teabekampaaniat „Kui võtad, võta vett vahele“. Me ei usu, et Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu huvi on just septembris hoolida...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühing andis toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseid

Jaanuarist juunini toimus sel aastal toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voor, mille järgselt andis kutsekomisjon välja toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutseid. Hindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, kliendiga praktiline ülesanne, tagasisidevestlus, terapeudil ka simulatsioonülesanne.  Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjon 14. juunil 2017 ja 29.augustil 2017. Soovime...
Vaata rohkem

Eesti Tervisenduse Ühingu üldkogu ja pidulik juubeli Aastapäeva tähistamine

Austatud Eesti Tervisenduse Ühingu liige, oled väga oodatud meie ühingu üldkogule ja 20 aastapäeva pidulikule tähistamisele. Eesti Tervisenduse Ühingu üldkogu ja pidulik juubeli Aastapäeva tähistamine toimub 16.juunil 2017 Vääna mõisa tall-tõllakuuris. Ajakava 14.00 Üldkogu 16.00  Muusikaline tervitus 16.15  Andrus Lipandi tagasivaade ETÜ sünniloole 16.45  Asutaja liikmete kõned – meenutused 17.00  Vaba mikrofon, koostööpartnerite sõnavõtud 17.20 ...
Vaata rohkem

Südamekuul soovitame enam liikumist ja vähem ekraaniaega

Aprillis tähistatakse üle-Eesti südamekuud, see on kasvanud varasemast traditsioonilistest südamenädalatest, mida tähistati aprilli kolmandal nädalal. Südamekuul- ja nädalal juhib Eesti Tervisedenduse Ühing koos Eesti Liikumistervise Innovatsiooni Klastriga tähelepanu taaskord kõigi elanike, aga eelkõige laste ja noorte liikumisaktiivsuse vajalikkusele. Täiskasvanutest on piisavalt aktiivsed (2–3 korda nädalas ja rohkem) on 34% meestest ning 36% naistest vanuses 16–64...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt valiti 2017. aasta tervisesõbraks Rimi Eesti Food AS ja aasta tervisedendajaks Aili Laasner.

Eesti Tervisedenduse Ühing Pressiteade 7.aprill 2017 Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt valiti 2017. aasta tervisesõbraks Rimi Eesti Food AS ja aasta tervisedendajaks Aili Laasner. Rimi on näidanud end kui sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtet, mida iseloomustavad väga hea algatusvõime ja proaktiivsus tervisevaldkonnas. Rimi terviseveebis on võimalik tutvuda vitamiinide-mineraalainete tabeli ja viljade aastaringiga. Terviseblogis jagavad spetsialistid soovitusi tervisliku toitumise...
Vaata rohkem

Kas me oleme tänase alkoholikultuuriga täiesti rahul?

Alkoholikultuur pole muud kui see, kuidas alkoholiga ümber käime. Mida joogisena normaalseks peame. Mida ütleme ja ütlemata jätame. Kultuur koosneb väärtustest, mis väljenduvad meie tegudes ja sõnades. Näiteks, kui küsime „miks?“ ainult neilt, kes ei joo, väärtustame kõrgemalt vabadust juua kui vabadust mitte juua. Kultuur pole aga seadusesse ega kivisse raiutud. Mina saan seda muuta...
Vaata rohkem

On avaldatud riiklike toitumis- ja liikumissoovituste raamat

Täna lõplikul kujul avaldatud riiklike soovituste uuendamine algas 2012. aastal, põhiseisukohti tutvustati novembris 2015. Protsessi juhtis Tervise Arengu Instituut ning selles osales üle 40 eksperdi erinevatest kõrgkoolidest, erialaseltsidest ja ametiasutustest.  Eesti Tervisedenduse Ühingust osalesid töörühmas Sirje Vaask ja Mai Maser. Soovituste põhialuseks on Põhjamaade toitumissoovitused ning arvestatud on Eesti kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku taustaga. Soovituste terviktekst...
Vaata rohkem

Toitumisnõustaja- ja terapeudi kutse taotlejaid on tänavu oluliselt enam

Eelmisel aastal toimus Eesti Tervisedenduse Ühingu koordineerimisel esimene toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voor, kutsete taotlejaid oli vaid 3. On hea meel, et sel aastal laekus Eesti Tervisedenduse Ühingule 13 taotlust toitumisnõustaja kutse saamiseks ja 7 taotlust toitumisterapeudi kutse saamiseks, neist 3 terapeuti taotlevad ka kliinilise toitumisteraapia spetsialiseerumist. Hindamise protsessis toimub dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, kliendiga...
Vaata rohkem