Eesti Tervisedenduse Ühing andis toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseid

Jaanuarist juunini toimus sel aastal toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voor, mille järgselt andis kutsekomisjon välja toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja kutseid.

Hindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, kliendiga praktiline ülesanne, tagasisidevestlus, terapeudil ka simulatsioonülesanne.  Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjon 14. juunil 2017 ja 29.augustil 2017.

Soovime kutse saajatele edukat tööalast arengut edasiseks!

Järgmine toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudi kutsevoor toimub 2018 aasta teisel poolaastal.

Sirje Vaask, MPH, PhD ETÜ liige Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjoni esimees

Kutse saajate loend, kes on andnud oma nõusoleku andmete avaldamiseks Eesti Tervisedenduse Ühingu lehel:

Toitumisnõustaja, tase 5:

Kadri Villemson

Jane Maastik

Monika Jakobson

Tuuli Taimur

Erle Jõema

Margit Rannamets

Liana Varava

Ketlin Jaani

Mailiis Tammeveski

Toitumisterapeut, tase 6:

Kristel Ehala-Aleksejev

Toitumisterapeut (kliiniline toitumisteraapia), tase 6:

Maarja Lember

Anni Laas