Tervisedenduse Ühing andis esimesed toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsed

Jaanuarist aprillini toimus sel aastal esimene toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voor, mille järgselt andis kutsekomisjon toitumisterapeudi kutse Siret Saarsalu ja toitumisnõustaja kutse Kristin Salupuule.

Hindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, kliendiga praktiline ülesanne, tagasisidevestlus, terapeudil ka simulatsioonülesanne.  Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjn 21. aprillil 2016.

Soovime kutse saajatele edukat tööalast arengut edasiseks!

Järgmine toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudi kutsevoor toimub novembri II pooles 2016.

Sirje Vaask,
ETÜ liige
Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjoni esimees