Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud Eesti Tervisedenduse Ühingu auliige Enno Kross.

Kalli Enno kohta kirjutab Vikipeedia järgmiselt:

Enno Kross (18.02.1935-26.02.2018) oli eesti arst, karskusliikumise tegelane ja tervisedendaja, üks esimesi Eesti neuroanestesiolooge ja intensiivraviarste.

Kross lõpetas 1961. aastal TRÜ arstiteaduskonna ning asus tööle tol ajal Eesti ainsas intensiivraviosakonnas Tartu närvikliiniku hingamiskeskuses. See oli ka üks vähestest intensiivraviüksustest kogu Nõukogude Liidus.

Aastatel 1964–1996 oli ta hingamiskeskuse (nüüd TÜ Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku neuroanestesioloogia osakond) juhataja. Tolle aja plaanimajanduse tingimustes oskas ta luua vajalikke sidemeid ning osakond oli oma aja kohta hästi varustatud kunstliku hingamise aparatuuri ja muude vajalike vahenditega, muu hulgas ka importkaubaga lääneriikidest.

Pensionile jäädes sai talle uueks väljakutseks karskusliikumine ja vigastuste ennetamine. Kross on Eesti Karskusliidu AVE asutajaliige, 2004–2008 oli ta AVE aseesimees ja juhatuse liige. Ta on olnud ka MTÜ Naabrusvalve Keskuse poolt algatatud vigastuste ennetamise projekti „Turvaline Tartu“ eestvedaja ning selles aktiivne kaasalööja.

2001. aastal koostas Kross brošüüri „Lapsed, noorukid ja alkohol“, mis on üks vähestest sel teemal ilmunud trükistest Eestis. Nendel teemadel on ta esinenud ka mitmetel rahvusvahelistel üritustel. Sotsiaalministeeriumi korraldatud ideekonkursil „Turvaline Eesti“ sai Krossi projekt ergutuspreemia.

Kross on entusiastlikult osalenud paljudel liigse alkoholi tarbimise ja riskikäitumise vähendamisele suunatud üritustel ning korraldanud neid. Ta on olnud mitmete sellealaste õppefilmide konsultant ja ise osalenud nendes.

Enno Krossi tegevus turvalisuse edendajana on leidnud tunnustust kogu Eestis. Ta sai 2008. aastal Ruta Kruuda Fondi peastipendiumi. Eesti Tervisedenduse Ühing autasustas teda 2013. aastal kuldmärgiga. Ta on Eesti Anestesioloogide Seltsi asutajaliige.

Krossi juhendamisel on valminud 3 doktori- ja 10 kandidaadiväitekirja, samuti rohkelt publikatsioone ja konverentsiettekandeid. Enno Kross on paljude ettekannete ja publikatsioonide kaasautor või autor.