Aasta tervisedendaja on Mai Maser ja Aasta tervisesõber on Merike Martinson

Eesti Tervisedenduse Ühing PRESSITEADE Eesti Tervisedenduse Ühing valis Aasta tervisesõbraks 2014  Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni. 7. aprill on ülemaailmne tervisepäev, mis tunnustab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) loomist ning pakub võimaluse igal aastal tõsta päevakorda globaalse tähtsusega terviseteemasid. Tervisedenduse praktikutest ja teaduritest koosnev Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustab 2014 . aastal viiendat korda avaliku elu tegelast, kes on oma tegevusega toetanud ja...
Vaata rohkem

Aasta tervisedendaja ja Aasta tervisesõber

Aasta tervisedendaja on organisatsioonisisene tunnustamine. Aasta tervisedendaja kandidaadi kriteeriumid on järgmised: pikaajaline (vähemalt 5 aastat) ja tulemuslik tervisedenduslik tegevus ja/või väga eriline ning silmapaistev saavutus (rahvusvaheline tunnustus, auhind vms). Aasta tervisesõber on organisatsiooniväline tunnustamine. Selleks võib olla avaliku elu tegelane/organisatsioon, kes on tervise tähtsustamisele kaasa aidanud 2013. aastal või isik, kes on rahvatervise valdkonnas midagi...
Vaata rohkem

Eesti Karskusliit valis aasta tegijaks tervisedendaja Ülle Rüüsoni

Eesti Karskusliit valis 2013. aasta tegijaks tervisedendaja Ülle Rüüsoni, kes töötab vastava valdkonna juhina Rapla maavalitsuses ning on aastaid juhtinud Eesti Tervisedenduse Ühingut. “Ülle Rüüsoni isikuomadused ja aktiivsus teevad tema selles ametis efektiivseks ja tõeliseks sillaehitajaks,” selgitas valikut Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. “Tervisedendajad töötavad tohutult suure probleemide nimekirjaga ning üsna minimaalse eelarvega ja Ülle...
Vaata rohkem

Tervisekampaania „Enne pessu, siis bassu!“

Raplamaal ujulates algab täna tervisekampaania „Enne pessu, siis bassu!“, mis juhib inimeste tähelepanu sellele, et enne basseini minemist tuleb ennast korralikult pesta. Kaks kuud kestev kampaania tuletab meelde ujulate külastajatele pesemise kohustusest nii plakatitena ujulas võimalikes kohtades, kohalikus meedias (Raplamaa Sõnumid, vallalehed ja Tre Raadio) kui ka  internetis. Probleem on suur terves Eestis. Me ei...
Vaata rohkem

Eesti tervisedenduse Ühingu üldkoosolek

Eesti tervisedenduse Ühingu üldkoosolek toimub 28. veebruaril 2014.a. algusega 14.30 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (ruum 115). Päevakava: 14.30   Saabumine,  toekas eine 15.00   Ekskursioon Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis – avalike suhete juht Karit Kaasik Tervisedenduse eriala tutvustus – Moonika Viigimäe 15.30   Ülevaade 2013.aasta tegevustest – KÜSKi projekti tulemuslikkusest ja uue projekti perspektiivist – Ülle Rüüson ETÜ arengukava 2013-2017 kinnitamine – Elo Paap Majandusaasta aruande esitamine – Ülle...
Vaata rohkem

2013. aastal toimub projekt „Eesti Tervisedenduse Ühingu võimestamine ja suutlikkuse suurendamine“, mida rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Projekt on suunatud MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing võimekuse tõstmisele – organisatsiooni strateegilisele arendamisele, liikmeskonna võimestamisele ja  ühingu jätkusuutlikkuse tagamisele. Projekt „Eesti Tervisedenduse Ühingu võimestamine ja suutlikkuse suurendamine“ keskendub üleriigilise organisatsiooni liikmeskonna aktiviseerimisele, tervisedenduse alase pädevuse tõstmisele, sise- ja väliskommunikatsiooni parendamisele, suutlikkusele hinnata ühiskondlikku mõju, seda osata kommunikeerida nii liikmetele kui avalikkusele ja poliitilise toetuse saamise...
Vaata rohkem

KÜSKi projekt lõpusirgel

KÜSK projekti suuremad tegevused on lõppenud: toimunud on ETÜ suvekool juunis, läbi viidud poliitiline tervisedebatt oktoobris, külastatud on kõiki osakondi üle Eesti. Viimane üritus toimus 17.12. – arengupäev laiendatud juhatusega. Valmimas on ETÜ arengukava aastateks 2013-2017, mille võtame vastu veebruaris, ühingu üldkogul. Osakonnad hindavad jaanuaris 2014 oma suutlikkust, võrdlus toimub 2009. aasta hindamise tulemustega...
Vaata rohkem