Eesti Tervisedenduse Ühing valis Aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ja Aasta tervisedendajaks 2015 Imbi Jäe ning Vilma Tikerpuu

Eesti Tervisedenduse Ühing PRESSITEADE Eesti Tervisedenduse Ühing valis Aasta tervisesõbraks 2015  näitleja Henrik Kalmeti ja  Aasta tervisedendajaks 2015  Imbi Jäe ning Vilma Tikerpuu. 7. aprill on ülemaailmne tervisepäev, mis tunnustab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) loomist ning pakub võimaluse igal aastal tõsta päevakorda globaalse tähtsusega terviseteemasid. Tervisedenduse praktikutest ja teaduritest koosnev Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustab Aasta tervisesõbra tiitliga avaliku elu tegelast, kes on...
Vaata rohkem

Tervisedendaja kutseandmise voor on avatud 15.aprillini!

Eesti Tervisedenduse Ühingul on hea meel teatada, et võtame vastu dokumente Euroopa Tervisedendaja (EurHP) kutse taotlemiseks kuni 15.04.2015. Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid: Avaldus vabas vormis Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart). Haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d), Täienduskoolitus(t)e läbimist või varasemat...
Vaata rohkem

Konkurss aasta tervisedendaja ja aasta tervisesõber 2015

Eesti Tervisedenduse Ühing valib aastast 2009 aasta tervisedendajat ja aastast 2010 aasta tervisesõpra. Aasta tervisedendaja on organisatsioonisisene tunnustamine. Aasta tervisedendaja kandidaadi kriteeriumid on järgmised: pikaajaline (vähemalt 5 aastat) ja tulemuslik tervisedenduslik tegevus ja/või väga eriline ning silmapaistev saavutus (rahvusvaheline tunnustus, auhind vms). Aasta tervisesõber on organisatsiooniväline tunnustamine. Selleks võib olla avaliku elu tegelane/organisatsioon, kes on tervise tähtsustamisele kaasa aidanud või isik, kes on  rahvatervise valdkonnas midagi...
Vaata rohkem

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppekava sai kõrge tunnustuse

2014. aastal akrediteeriti Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppekava Rahvusvahelise Tervisedenduse ja Hariduse Assotsiatsiooni (International Union for Health Promotion and Education, IUHPE) poolt aastaks 2017. Rahvusvahelise akrediteeringu järgi vastab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppekava Euroopa Tervisedenduse Kutsestandardile (Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe, CompHP). Tervisedenduse õppekava oli esimene, mis sellise...
Vaata rohkem

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse eriala vilistlaste kokkutulek!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse vilistlaste kokkutulek toimub  22.aprillil 2015 Tallinnas. Kuidas on noortel tervisedendajatel läinud, millised kogemused on nad tänaseks elust saanud? Täpsem info ja registreerimine  aadressil sandra.magi@ttk.ee (hiljemalt 10.aprilliks). Vilistlaste nimel: Liina Kokk (lõpetanud 2010) Sandra Mägi (lõpetanud 2011) Liisa Salak (lõpetanud 2011)...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühing sai kutse andja õigused

27. novembril anti Kutsekoja Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukoja koosolekul Eesti Tervisedenduse Ühingule (ETÜ) kahe kutse väljaandmise õigus. Tervisedendaja kutse väljaandmise õigus anti ETÜ-le juba 2005. aastal. Eesti Tervisedenduse Ühing oli ka tervisedendaja kutsestandardi väljatöötaja (projektijuht Anu Kasmel). Eesti Tervisedenduse Ühing on andnud välja tervisedendaja kutset alates 2006 aastast. Välja on antud kutsetunnistus 17 eksperdile ning tegevused...
Vaata rohkem

OLE tunnustas Eesti Tervisedenduse Ühingu Harjumaa osakonda

Pressiteade 29. aprill 2014 – Siseminister tunnustas tublisid avaliku raudteeohutusega tegelejaid 04-29-2014                         29.aprillil  toimus tänusündmus Kuldne Tõkkepuu 2014, kus tunnustati organisatsioone ja eraisikuid silmapaistva tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas – teenetemärgid ja tänukirjad andis üle siseminister Hanno Pevkur. Tänumeene „Kuldne tõkkepuu“ pälvis Eesti Tervisedenduse...
Vaata rohkem