Autori arhiiv: admin

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemine aastal 2018

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemine aastal 2018   Eesti Tervisedenduse Ühingul on hea meel teatada, et võtame vastu dokumente toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemiseks kuni 01. augustini 2018.  Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine   Infopäevad kutse taotlemisest huvitatutele toimuvad 19. juunil 2018 kell 16.30 ning 10. juulil 2018 kell 15 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt...
Vaata rohkem

Aga Mina tahan olla tervisedendaja!

PRESSITEADE 28.05.2018 Eesti Tervisedenduse Ühing Aga Mina tahan olla tervisedendaja! Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) on liitunud EV100 raames läbiviidava „Aga Mina“ väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaaniaga, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond. Alates 28. maist esitleb ETÜ tervisedenduse praktikuid ja tutvustab rahvatervise valdkonda. Kampaaniat läbiv sõnum on „Aga Mina tahan olla tervisedendaja“...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt valiti 2018. aasta tervisesõbraks Margus Viigimaa ja aasta tervisedendajaks Andrus Lipand

Eesti Tervisedenduse Ühing pressiteade 7.aprill 2018   Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt valiti 2018. aasta tervisesõbraks Margus Viigimaa ja aasta tervisedendajaks Andrus Lipand   Margus Viigimaa on kardioloog, professor, tervise edendaja ja õppejõud. Ta on olnud südametervise valdkonnas üks olulisemaid kõneisikuid üle 20 aasta.   Margus Viigimaa on arst, kelle tegevuse, teadustöö ja rahvusvahelise koostöö fookuses...
Vaata rohkem

Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud Eesti Tervisedenduse Ühingu auliige Enno Kross.

Kalli Enno kohta kirjutab Vikipeedia järgmiselt: Enno Kross (18.02.1935-26.02.2018) oli eesti arst, karskusliikumise tegelane ja tervisedendaja, üks esimesi Eesti neuroanestesiolooge ja intensiivraviarste. Kross lõpetas 1961. aastal TRÜ arstiteaduskonna ning asus tööle tol ajal Eesti ainsas intensiivraviosakonnas Tartu närvikliiniku hingamiskeskuses. See oli ka üks vähestest intensiivraviüksustest kogu Nõukogude Liidus. Aastatel 1964–1996 oli ta hingamiskeskuse (nüüd TÜ...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühing andis tervisedendaja kutse

Detsembris toimus sel aastal tervisedendaja kutseandmise voor, esitati üks taotlus kutse taastõendamiseks. Hindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, vajadusel vestlus. Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi tervisedendaja kutsekomisjon 19. detsembril 2017. Kutsekomisjon andis tervisedendaja kutse Ülle Laasnerile tähtajaga kuni 18.12.2022. Soovime kutse saajale edukat tööalast arengut edasiseks! Järgmine tervisedendaja kutsevoor toimub 2018 aasta märtsis-aprillis. Sirje Vaask, MPH,...
Vaata rohkem

Alkoholi tervisemõju ja soovitused

Eesti Tervisedenduse Ühing koostöös Euroopa Rahvatervise Assotsiatsiooniga (EUPHA, European Public Health Association), on kokku pannud ülevaate alkoholi tervisemõjust ning efektiivsetest sekkumistest. Ülevaatesse on valitud 11 artiklit aastatest 2013-2017. Koostatud teaduskirjanduse ülevaade on abiks meie poliitikutele ja valdkonna ekspertidele arendamaks diskussiooni ja rakendamaks ka Euroopa Liidu eesistujana ettepanekuid ja poliitikaid, mis vähendaks alkoholi tarbimist ning liigtarbimist...
Vaata rohkem

Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 4. detsember 2017

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 04.detsember 2017.a (kuni kella 23.59-ni). Kutse andmise kord ja maksumused on kinnitatud Tervishoiu Kutsenõukogu 21. nov. 2017 otsusega. Järgmine kutse andmise voor kuulutatakse välja 2018. aasta kevadel. Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on: kõrgharidus; erialase täiendkoolituse läbimine; erialane töökogemus. Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemiseks...
Vaata rohkem

Avatakse EV100 kingitus AGA MINA

Laupäeval, 11. novembril, kell 11:00 avatakse pidulikult eeskujukampaania Aga Mina. Üle kahekümne ameti ja organisatsiooni on pannud õlad kokku ning otsustanud teha üheskoos Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse – Aga Mina. Kingitus sisaldab endas ühistegevusi, sündmusi ja meediakampaaniaid, mida viivad läbi Aga Mina projektiga liitunud organisatsioonid, alates käesoleva aasta novembrist kuni 2018.aasta 31.detsembrini. Aga Mina...
Vaata rohkem

Eesti Tervisedenduse Ühing ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm Leader

Raplamaal viiakse aastatel 2017-2019 läbi 5.-9. klasside laste seas kombineeritud metoodikaga koolikiusamise uuring – toimub internetipõhine küsitlusuuring, lisaks 4 fookusgrupi intervjuud, sh ka 4. klasside õpilased ja õpetajad. Kokku on uuritavaid antud uuringus ca 1800 inimest. Uuringu läbiviimisega alustatakse 2017. aasta sügisel, 2018. aastal toimub andmete analüüs ning 2019. aastal tulemuste publitseerimine ning esitlemine. Uuringu...
Vaata rohkem