2013. aastal toimub projekt „Eesti Tervisedenduse Ühingu võimestamine ja suutlikkuse suurendamine“, mida rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Projekt on suunatud MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing võimekuse tõstmisele – organisatsiooni strateegilisele arendamisele, liikmeskonna võimestamisele ja  ühingu jätkusuutlikkuse tagamisele. Projekt „Eesti Tervisedenduse Ühingu võimestamine ja suutlikkuse suurendamine“ keskendub üleriigilise organisatsiooni liikmeskonna aktiviseerimisele, tervisedenduse alase pädevuse tõstmisele, sise- ja väliskommunikatsiooni parendamisele, suutlikkusele hinnata ühiskondlikku mõju, seda osata kommunikeerida nii liikmetele kui avalikkusele ja poliitilise toetuse saamise...
Vaata rohkem

KÜSKi projekt lõpusirgel

KÜSK projekti suuremad tegevused on lõppenud: toimunud on ETÜ suvekool juunis, läbi viidud poliitiline tervisedebatt oktoobris, külastatud on kõiki osakondi üle Eesti. Viimane üritus toimus 17.12. – arengupäev laiendatud juhatusega. Valmimas on ETÜ arengukava aastateks 2013-2017, mille võtame vastu veebruaris, ühingu üldkogul. Osakonnad hindavad jaanuaris 2014 oma suutlikkust, võrdlus toimub 2009. aasta hindamise tulemustega...
Vaata rohkem